Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Oslo Idrettskrets

Sykkling på Karl Johan 2010 ungdom på sykkel Foto K Albersen.jpg
Foto: Kai Albertsen/Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets (OIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organiserer samtlige idrettslag i Oslo. Med 306 295 medlemskap fordelt på 1 133 idrettslag (pr. 31.12.2017), er kretsen en av landets største.

 

Kretsens ledelse

Kretsen ledes av et valgt styre. Styret velges på kretsens ting hvert annet år. Les mer om styret her.

Oslo Idrettskrets ledes i det daglige av generalsekretæren som er kretsens øverste administrative leder. Les mer om administrasjonen her.

 

Visjonen for tingperiodene 2016 til 2020 er:

Vi skaper idrettsglede!

 

Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslag deltagelse.

 

Virksomhetsidé:

Oslo Idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Oslo.

 

Verdier:

Oslo Idrettskrets skal være kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

  Oslo Idrettskrets's lov er vedtatt på kretsens ting. Kretsens virksomhet tar utgangspunkt i NIFs lov § 5-2 (idrettskretsenes oppgaver) og § 8-2 (idrettsrådenes oppgaver).

  Hele Oslo Idrettskrets' lov kan lastes ned her.

  Lov for Norges idrettsforbund finner du her.

  På Oslo Idrettskrets' ting i juni 2016 ble strategisk plan for perioden 2016 -2020 vedtatt.

  Visjonen for tingperiodene 2016 til 2020 er:

  Vi skaper idrettsglede!

   

  Hovedmål for perioden er:

   

  Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslag deltagelse. 

  For at hovedmålet skal realiseres, er disse innsatsområdene med tilhørende mål prioritert:

  1. Aktivitet: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.

  2. Kompetanse: En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte.

  3. Anlegg: Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg.

   Les hele OIK sin strategiske plan her: OIK strategisk plan 2016 - 2020.pdf

  Oslo er både fylke og kommune. Som en følge av dette er Oslo Idrettskrets både idrettskrets og idrettsråd.

  Oslo Idrettsråd er styret i Oslo Idrettskrets.

  Se om kretsstyret her.

  I inneværende tingperiode vil det ikke avholdes egne idrettsrådsmøter.

  Lovutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

  Gunnar Martin Kjenner, leder
  Morten Julstad Johnsen, medlem
  Ingrid Tollånes, varamedlem
  Rune Nordby, varamedlem

  Lovutvalgets oppgave er blant annet å:

  • godkjenne idrettslagslover
  • gi uttalelser om lovsaker til kretsstyret
  • hjelpe kretsstyret/administrasjonen med fortolkninger av lover og regler i norsk idrett

  Post/e-post til utvalget formidles gjennom OIKs administrasjon:  oslo@idrettsforbundet.no.

  Kontrollkomiteen i Oslo Idrettskrets består av:

  Terje Ahlsen, leder
  Helene Bugge, medlem
  Nils Johan Waldenstrøm, medlem
  Anya Sødal, varamedlem
  Anders Åge Naglestad, varamedlem

  Kontrollkomiteens oppgave er å:

  • påse at regnskapssystemet er tilfredsstillende
  • påse at revisjonssystemet er tilfredsstillende
  • påse at vedtak og forpliktelser som kretsen gjør faller innenfor vedtatte lover, regler og vedtak

  Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.

  Valgkomiteen til Oslo Idrettskrets består av:

  Norvald Mo, leder
  Grete Fossli, medlem
  Svein Storjord, medlem
  Brit Baldishol, varamedlem

  Valgkomiteens oppgave er å:

  • forberede valgene på tillitsvalgte på kretstinget
  • finne fram til og forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv i kretsen
  • presentere komiteens innstilling på tillitsvalgte på kretstinget

  Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.