Osloidretten i media

Utlistingen under viser nyheter fra media hvor Osloidretten er med.