Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stenger kommunale innendørs anlegg

Covid19.jpg

OPPDATERT 6.JANUAR: Frem til 21.januar er innendørs aktivitet forbudt og utendørs aktivitet må foregå med minst en meters avstand. Alle typer arrangement frarådes.

 

Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengingen av Oslo til 21. januar.

For Osloidretten er de viktigste endringene at: 

  • All innendørs aktivitet er forbudt
  • All aktivitet utendørs må gjennomføres med minst en meters avstand
  • Utendørs arrangement frarådes på det sterkeste

Kommunens innstramming bygger på nasjonale anbefalinger gjeldende for perioden 4.–18. januar 2021: 

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Norges Idrettsforbund anbefaler – og forventer – at alle organisasjonsledd følger disse anbefalingene.

Enda et krafttak

- Vi ber alle idrettslag og særidretter i Oslo følge opp i samsvar med kommunale vedtak og de nasjonale anbefalingene, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. - Det er et krafttak vi håper raskt vil bidra til synkende smittetall.

- Det er fortvilende at også barn nå blir utestengt fra organiserte idrettstilbud, og vi er særlig bekymret for de barn og unge som trenger idrettstilbudet aller mest i en sårbar tid. - Vi håper disse tiltakene blir kortvarige, og at byråd og regjering snarlig finner det forsvarlig å åpne igjen for lokal barne- og ungdomsidrett innenfor de trygge rammene vi vet at idrettslagene våre er utmerket i stand til å håndtere. 

- Vi vil de nærmeste dagene gå i dialog med kommunen om hvordan idretten kan komme i gang igjen i slutten av måneden og få på plass scenariaer for gjenåpning gjennom vinteren og våren.