Smittevernregler for Osloidretten

Smittevernregler for Osloidretten

OPPDATERT 5.MAI: Ingen endring i smittevernregler for Osloidretten. Byrådet vil foreta ny vurdering rundt 20. mai.

NB! Se regler for deltakelse på tvers av kommunegrenser.

TRENING

Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening utendørs, i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere. For disse gjelder unntak fra kravet om å holde minst én meters avstand når det nødvendig for å drive med aktiviteten.

Voksne fra og med 20 år kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

All innendørs trening er forbudt.

Selv om det er tillatt med organiserte fritidsaktiviteter utendørs er det viktig at barn og unge, og deres foreldre, fortsatt begrenser hvor mange ulike grupper/kohorter man møter i løpet av en uke.

ARRANGEMENT

Alle arrangementer er forbudt både innendørs og utendørs. Alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende skal avlyses eller utsettes. Dette inkluderer også treningskamper. 

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

UNNTAK FOR TOPPIDRETTEN

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. I Oslo tillates arrangement for toppidretten, både inne og ute. Publikum er ikke tillatt, hverken inne eller ute. 

GENERELLE REGLER

Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening.

Hold alltid oversikten over hvem som har vært til stede ved en aktivitet. Alle må bidra til effektiv smittesporing.

Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Følg de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i Oslo også hvis du beveger deg utenfor kommunen. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter frarådes. Alle reiser til idrettslig aktivitet utenfor ditt idrettslags regi anses som unødvendig.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Bruk sunn fornuft. Er du i tvil, bør du la det være.

Tidligere allmenne regler for gjennomføring av aktivitet gjelder på kommunale anlegg. Vi forventer at alle private idrettsanlegg følger kommunens praksis.

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Treningsgrupper skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være en treningsgruppe per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes (unntak for toppidretten).
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

FORØVRIG

Treningssentre skal fortsatt holdes stengt for alle aldersgrupper.
Svømmehaller og bad er stengt for publikum. 

Ikke alle detaljer for smittevern er gjengitt i denne saken. Alle oppfordres til å sette seg inn i den nasjonale veilederen Smittevern for idrett (covid-19) og de ulike særidrettenes veiledere.

Byrådet vil foreta ny vurdering rundt 20.mai. Dette gjelder frem til regjeringen eller byrådet endrer sine respektive forskrifter.