Dette gjelder nå!
Nasjonale regler gjeldende fra og med 20.juni 2021

Dette gjelder nå!

20.juni kl 12:00 - Nå er det kun nasjonale bestemmelser og anbefalinger som gjelder i Oslo.

Vi er jublende glade for at alle nå kan trene og konkurrere igjen, og håper dette er starten på en varig gjenåpning for all idrett, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets. – Men husk at alt som er lov ikke nødvendigvis er klokt. 

Pandemien er ikke over

Selv om det nå er åpnet for mye idrettslig aktivitet minner vi om at pandemien ikke er over. Det er fortsatt viktig å overholde allmenne smittevernråd, og bidra der man kan for å unngå nye smitteutbrudd. Det påhviler et særskilt ansvar for den som er ansvarlig for arrangement.

Det gjelder fortsatt en 1-meters regel. Unntak fra denne gjelder kun der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Unngå nærkontakt med flere enn du må. Vi oppfordrer fortsatt til mest mulig lokal aktivitet, og aller helst utendørs.   

  • Hold avstand – minst 1 meter 
  • Hold hendene rene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Begrens antall personer du møter

Bruker alle sunn fornuft og er påpasselige med smittvern i det daglige er sjansen mye større for at gjenåpningen for Osloidretten går bra, og at vi kan gå høsten lyst i møte.

Regler og anbefalinger

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs.
  • Voksne over 20 år kan trene og delta på idrettsarrangement innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Fra og med mandag 2.august kan også voksne trene og delta på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser. 
  • Toppidrett kan utøves som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Arrangement

Maks antall personer som tillates å være til stede på et arrangement er gitt av tabellen under. Merk at ved store arrangement skal det deles opp i kohorter.

Arrangører som krever koronasertifikat eller test for tilstedeværelse kan øke antall personer til stede. Fra og med torsdag 8. juli gjelder følgende maksimale antall på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest:

Regler og anbefalinger

 

Dette gjelder fra og med 20.juni 2021 – og til regjeringen endrer sin forskrift - eller til byrådet fatter lokale vedtak.