Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronaregler for kommunale idrettsanlegg i Oslo

Korona.jpg

Idrett for barn og unge (opp til og med 19 år) er heldigvis i gang igjen. I flere av Oslos idrettsanlegg foregår både trening og arrangement samtidig, gjerne både utendørs og innendørs. Ulike særidretter og idrettslag har aktivitet side om side. Det kan føre til uenigheter om hvordan regelverk skal forstås.

 

Helsedirektoratet og idrettsforbundet har sine nasjonale bestemmelser, og hver særidrett egne koronavettregler og råd for aktivitet. Det har skapt motsetningsforhold. Derfor har Oslo kommune v/Bymiljøetaten - i samråd med Oslo Idrettskrets og smittevernoverlegen i Oslo - utarbeidet egne regler for bruk av kommunale idrettsanlegg i Oslo.

Utgangspunktet for Oslo kommune og Oslo Idrettskrets er at:

  • så mange barn og unge som mulig skal få gjennomført så normal aktivitet som mulig.
  • vi vil unngå unødvendige lokale konflikter mellom idretter og mellom klubber

Oslo kommune og Oslo Idrettskrets er enig om at aktivitet skal prioriteres foran publikum. Derfor gjelder følgende prioriteringer ved bruk av kommunale anlegg:

  1. Utøvere og personer direkte tilknyttet aktiviteten
  2. Ansvarlige for transport av tilreisende utøvere (f.eks. bortelag)
  3. Hvis det er forsvarlig, kan det i begrenset grad åpnes for tilskuere

Vi minner om at intensjonen med smittevernreglene blant annet er at:

  • Hver enkelt person har kontakt med så få mennesker som mulig.
  • Reising på tvers av byer/bydeler/miljøer begrenses i så stor grad som mulig, for så mange som mulig.

Lokale forhold avgjør hvor mange personer det faktisk og praktisk er fornuftig å ha i et idrettsanlegg/en idrettspark. Desto større idrettspark, desto mer restriktiv bør man være. Vi oppfordrer til samarbeid om gode løsninger slik at mengden deltakere og tilskuere på «arrangement A» ikke fører til begrensninger i gjennomføringen av «trening B».

Vi minner om det er et krav om registrering av oppmøte på alle treninger og arrangement slik at eventuell smittesporing skal kunne gjennomføres på en effektiv måte.

For ordens skyld: Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel ved brudd på smittevernregler eller andre forhold.

Oppdatert 27.08.2020: Det presiseres at treningskamper med tilskuere skal behandles som arrangement.

Oppdatert 31.08.2020: Under punkt "3.1 Trening" er følgende endret:

  • Fra: "Gruppene skal holdes adskilt med skillevegg i anlegg inne."
  • Til: "Gruppene skal holdes fysisk adskilt i anlegg inne."