Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Covid-19: Forlenger tiltak til 14.desember

Covid19.jpg

OPPDATERT 26.NOVEMBER: Forbudet mot all innendørs idrett for alle fra 13 år og oppover videreføres foreløpig til 14.desember. Innendørs barneidrett (barn i barneskolealder), utendørs breddeidrett og toppidrett kan drive som før, iht de smittevernregler som gjelder.

 

Oslo kommune har vedtatt sosial nedstenging av Oslo fra og med 17.november. Byrådet har i dag vedtatt å forlenge begrensningene for idrettslig aktivitet frem til 14.desember. 

Regelverket for Osloidretten er uendret: All innendørs idrett og alle fritidsaktiviteter er forbudt for alle fra 13 år og oppover. Forbudet gjelder ikke barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Utendørs idrettsanlegg kan fortsatt benyttes til trening for barn og unge under 20 år. Det skal ikke foregå aktivitet for voksne på steder som er åpne for barn og unge. Styrkerom skal holdes stengt.

NB! Kunstisanlegg og Bislett stadion (utendørs) er kun åpne for organisert trening for barn og unge under 20 år. Bislett stadion (innendørs) er kun åpent for organisert trening for barn og unge under 13 år.

De utendørs idrettsanleggene (unntatt kunstisanlegg) er åpne for egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år, såfremt smittevernregelen om 1 meter avstand til andre overholdes.

Sosial nedstenging

Byrådet har mål om å begrense sosial kontakt så mye som mulig, og vi forventer at alle i Osloidretten følger opp dette i størst mulig grad, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. - Det regelverk som nå gjelder må vi regne med vil bli håndhevet strengt. Brudd på reglementet kan medføre umiddelbar stenging av idrettsanlegg. Vi minner også om at brudd på smittevernbestemmelsene er straffbart.

Byrådet fraråder også på det sterkeste å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende. – Vi ber alle i Osloidretten være lojale til dette.

Kun trening for barn og unge

Den organiserte treningen for barn kan altså fortsette som tidligere i høst, både inne og ute – også i svømmehaller, mens ungdom (13 - 19 år) kun kan trene utendørs. Samtidig må alle særidretter og idrettslag utsette eller avlyse all konkurranseaktivitet. Gjennomføring av arrangement og konkurranser av alle slag er forbudt. Dette inkluderer også seriekamper og treningskamper. Det tillates heller ikke å arrangere "åpen hall" eller tilsvarende.

Regelverket inneholder noen klare anbefalinger:

  • Det anbefales at det ikke er publikum til stede på treninger.
  • Det oppfordres til bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
  • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober, og grupper skal ikke benytte samme garderobe

- Er du i tvil om hva som er lovlig, la det være, oppfordrer Magne Brekke.– Nå er det enda viktigere enn før å være grundige i smittevernsarbeidet. Bruk sunn fornuft, gjør det du kan for å hindre smittespredning, og ta vare på hverandre!

For at eventuell smittesporing skal kunne gjennomføres på en effektiv måte er det som tidligere et absolutt krav om registrering av oppmøte på alle treninger.

Alle oppfordres også å lese både den nasjonale veilederen Smittevern for idrett (covid-19) og de ulike særidrettenes veiledere. Hvis det er motsetningsforhold mellom ulike regelverk er det Oslo kommunes regler og smittevernoverlegens eventuelle tolkninger som gjøres gjeldende.

Unntak for toppidretten

Toppidrett som staten har åpnet opp for, kan gjennomføres i henhold til de retningslinjer som foreligger for eliteidrett. Forbudet mot innendørsarrangementer medfører imidlertid at konkurranser i form av kamper o.l. som foregår innendørs må gjennomføres uten publikum. For toppidrettsarrangementer utendørs med publikum er det ingen nye begrensninger. Det er fortsatt slik at det ikke kan være flere enn 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs. Styrkerom kan benyttes av toppidrettsutøvere.