Rapportering, evaluering og tidslinje

Rapportering

 • Skriftlig rapportering gjennom idrettslagets årsberetning. Punktene fra OIK sin mal skal være med
 • Utfylling av samordnet rapportering og Bedre klubb.
 • Oppfølgingssamtaler med kontaktperson i OIK.

Evaluering / sertifisering

Nabolagsklubber skal være et forbilde i arbeidet med idrettsglede for alle. En nabolagsklubb evalueres på bakgrunn av gjennomføring av arbeidsoppgavene knyttet til de fem innsatsområdene:

 • Inkludering
 • Kompetanse
 • Frivillighet og dugnad
 • Ungdomssatsing
 • Klubbhåndbok

Nabolagsklubb følger en periode på 2 år av gangen.

Logoer

Logoene for Nabolagsklubb, Oslo Idrettskrets og Oslo kommune benyttes i markedsføringen av konseptet, f.eks. på idrettslagets hjemmeside eller til bruk på bannere, plakater og klubbtøy.

Tidslinje

Programmet følger kretsens tingperiode, to år av gangen.

2020

 • Ny strategisk plan vedtatt på kretstinget 7. oktober 2020 med tiltaket: Etablere kvalitetsprogrammet "Nabolagsklubb" for fleridrettslag med nærmiljøfokus
 • Første søknadsrunde, november 2020. Søknadsskjema pdf
 • Desember 2020: Digital oppstartssamtale med klubbens kontaktperson i OIK. Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2021

2021

 • Avtaleinngåelse og møte om idrettslagets planer og fremdrift, i løpet av første kvartal 2021
 • Gjennom hele perioden: Arbeid med innsatsområdene. Seminarer og dialogmøter på tvers av idrettslag
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2022

2022

 • Februar: Idrettslaget legger frem sine planer for året, i samråd med sin kontaktperson
 • Mars/april: Rapportering gjennom årsberetning for fjoråret
 • I løpet av høsten: Evaluering og søknadsrunde for neste periode
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2023

2023

 • Januar-februar: Erfaringsutveksling for alle nabolagsklubber og oppstartsmøter med nye idrettslag i programmet
 • Mars-april: Rapportering - årsberetning
 • April-juni: Statusmøter
 • Oktober: Områdesamlinger
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2024

2024

 • Februar-april: Statusmøter, årsmøter
 • April: Erfaringsutveksling og den store kompetansedagen
 • September: Opptak nye klubber