Rapportering, evaluering og tidslinje

Rapportering

  • Skriftlig rapportering gjennom idrettslagets årsberetning. Punktene fra OIK sin mal skal være med
  • Utfylling av samordnet rapportering og Bedre klubb
  • Oppfølgingssamtaler med kontaktperson i OIK

Evaluering / sertifisering

Nabolagsklubber skal være et forbilde i arbeidet med idrettsglede for alle. En nabolagsklubb evalueres på bakgrunn av gjennomføring av arbeidsoppgavene knyttet til de fem innsatsområdene:

  • Inkludering
  • Kompetanse
  • Frivillighet og dugnad
  • Ungdomssatsing
  • Klubbhåndbok

Nabolagsklubb følger en periode på 2 år av gangen.

Tidslinje

Programmet følger kretsens tingperiode, to år av gangen

Oktober 2020: Ny strategisk plan vedtatt på kretstinget 7. oktober 2020 med tiltaket: Etablere kvalitetsprogrammet "Nabolagsklubb" for fleridrettslag med nærmiljøfokus

November 2020: Søknadsfrist 1. november. Søknadsskjema pdf

Desember 2020: Digital oppstartssamtale med klubbens kontaktperson i OIK. Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2021

Første kvartal 2021: Avtaleinngåelse og møte om idrettslagets planer og fremdrift

Gjennom hele perioden: Arbeid med innsatsområdene. Seminarer og dialogmøter på tvers av idrettslag

Februar 2022: Idrettslaget legger frem sine planer for året

Høst 2022: Evaluering og søknadsrunde for neste periode