4) Ungdom

En nabolagsklubb skal legge inn en ekstra innsats på ungdom.

 

Steg 1: Ungdomskontakt

En nabolagsklubb skal velge en ungdomskontakt med spesifikt ansvar for å følge opp ungdom i idrettslaget (utøvere, dommere, trenere, instruktører og unge styremedlemmer). Det er hovedstyret i idrettslaget som skal utnevne en person i denne rollen. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har dette ansvaret. 

Ungdomskontakten deltar på rollesamlinger løpet av perioden, og deler erfaringer med andre nabolagsklubber.

 

Steg 2: Tiltak

Nabolagsklubben igangsetter tiltak for å styrke ungdomsidretten lokalt. Nabolagsklubben tildeles en økonomisk startpakke til ungdomssatsning som ungdomskontakten i samarbeid med hovedstyret kan anvende. Prioritering av midler skal avklares med kontaktperson i Oslo Idrettskrets. Formålet skal være å styrke bredde og allsidighet for ungdom i idrettslaget. 

Videre tilpasser idrettslaget sin ungdomssatsning ut ifra egne ønsker og behov, se nedenfor. 

Anbefalinger:

  • En nabolagsklubb har konkrete tiltak for å styrke ungdomsidretten lokalt
  • En nabolagsklubb har idrett og aktivitet av ungdom, for ungdom. Unge krefter får ansvaret for planlegging og gjennomføring av aktiviteter for egen målgruppe
  • En nabolagsklubb åpner dører for ung medbestemmelse

Et ungdomsutvalg kan bidra til å styrke ungdomsidretten lokalt.

Et ungdomsutvalg er en gruppe i idrettslaget som taler ungdommens sak i styret og setter i gang aktiviteter av og for ungdom.

Idrettskretsens ungdomsutvalg stiller gjerne på klubbesøk og hjelper til med oppstart av ungdomsutvalg i klubb. Her deles suksesskriterier og erfaringer fra andre idrettslag, og tips til organisering og rekruttering. Det er også mulig å booke workshop om temaer som prosjektplanlegging, teambuilding og idrettens organisering.

En nabolagsklubb jobber for ung medbestemmelse.

I idrettskretser og særforbund har det blitt lovpålagt å ha minst ett styremedlem under 26 år. Det er ikke et krav for idrettslag, men nabolagsklubber anbefales dette for å sikre at ungdomsengasjementet ivaretas på styrenivå.

En nabolagsklubb utdanner ungdom gjennom

  • Deltakelse på lederkurs for ungdom *
  • Deltakelse på etablerte lokale lederprogrammer i nærmiljøet
  • Oppstart av lokal lederutdanning i samarbeid med Oslo idrettskrets
  • Deltakelse på andre relevante kurs i særforbund, for eksempel trener- og dommerkurs

*Nabolagsklubben får dekket deltakelse på Lederkurs for ungdom for 4 deltakere per år.

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Kontaktperson ungdomssatsing