3) Frivillighet og dugnad

En nabolagsklubb er god på å synliggjøre at frivillige verv og oppgaver kan være givende, lærerikt og gøy. I en nabolagsklubb skal frivillighet og dugnad være i fokus, for å sikre at alle har mulighet til å delta i aktivitetene.

Enkelt å være frivillig

En nabolagsklubb skal legge til rette for at det er enkelt å være frivillig, der oppgaver tilpasses etter motivasjon og kompetanse.

Sosiale møteplasser

En nabolagsklubb skal skape sosiale møteplasser og et miljø som fremmer frivillighet og dugnad.

Dugnad

En nabolagsklubb skal legge til rette for dugnader. Dugnad er viktig i arbeidet for å holde kostnadene nede, og for å spare idrettslaget for utgifter som ellers må dekkes av medlemmene. Dugnad er frivillig, og ingen kan tvinges til å bli med.

Idrettslaget kan for eksempel gi medlemmer som deltar på dugnad en reduksjon i treningsavgift, et innskudd til cup eller treningsleir, eller andre aktiviteter som idrettslaget må ta betaling for. Dette kan bestemmes på årsmøtet.

Nabolagsklubber kan søke om prosjektmidler som understøtter frivillighet og dugnad. 

Ta kontakt med din kontaktperson i OIK eller med prosjektleder Tone Holm Dagsvold.

OIK vil invitere til egne samlinger for å diskutere og dele gode arbeidsmodeller for frivillighet og dugnad.

Tone Holm Dagsvold
Tone Holm Dagsvold
Kontaktperson Frivillighet og dugnad