Økonomikurs

Det viktigste styringsdokumentet idrettslagets styre har er budsjettet. Gode økonomirutiner må være på plass. Kurs i økonomistyring gir dere gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler.

Kurset vil ha fokus på regnskap og oppfølging av budsjett gjennom året. Dere vil få innspill på gode rutiner og retningslinjer som kan implementeres i idrettslaget.

Se idrettskretsens kalender for kommende kursdatoer.

 

Tone Holm Dagsvold
Tone Holm Dagsvold
Avdelingsleder kompetanse, klubbutvikling og inkludering

Kompetanse, klubbutvikling og inkludering