Økonomikurs

Det viktigste styringsdokumentet idrettslagets styre har er budsjettet. Gode økonomirutiner må være på plass. Kurs i økonomistyring gir dere gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler.

Kurset vil ha fokus på regnskap og oppfølging av budsjett gjennom året. Dere vil få innspill på gode rutiner og retningslinjer som kan implementeres i idrettslaget.

Se idrettskretsens kalender for kommende kursdatoer.

Kursholder: Kathe Langvik

Har du spørsmål ta kontakt med Kathe Langvik; epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no eller mobil: 996 32 543