Kurs for ungdom

Oslo idrettskrets tilbyr kurs for ungdom og unge voksne i Osloidretten. Vi utvikler Unge ledere i idrettslagene, og har etablert gode samarbeid med flere idrettslag i Oslo. Vi tilbyr også et spennende helgekurs for idrettsungdom i Oslo, på tvers av idrettslag.

I tillegg tilbyr vi temakvelder av ungdom, for ungdom, i regi av kretsens ungdomsnettverk. Ungdomsnettverket stiller også gjerne på et besøk i ditt idrettslag. Les mer på våre sider om Ungdomsidrett

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom, april 2019.

Lederkurs for ungdom er et kurs som arrangeres i hele landet. I Oslo arrangeres det hver vår og høst.

Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av et idrettslag. Kurset arrangeres fra tid til annen også for deltakere opp til 26 år.

I dette kurset blir man kjent med annen idrettsungdom og lærer mer om egne styrker og ressurser. Kurset gir ungdom innsikt i og forståelse for hvordan norsk idrett er organisert. Vi lager planer for egne idrettslag, og jobber med kommunikasjonsleker og presentasjonsteknikk. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. Vinn-vinn for både deltakerne og idrettslaget!

Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør? Å delta lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget.

Kurset starter med en helgesamling, og tar for seg temaene:

 • Teambuilding
 • Selvtillit/selvfølelse
 • Ledelse og lederrollen
 • Ungdom i sentrum
 • Idrettens organisering
 • Kommunikasjon
 • Retorikk og presentasjonsteknikk
 • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

Hva skjer etterpå? 
Siste del av kurset er å utarbeide en plan for praksisoppgave i eget idrettslag, enten enkeltvis eller med andre kursdeltakere fra samme idrettslag. For best mulig utbytte er det viktig at en kontaktperson i idrettslaget har snakket om dette med sin(e) deltaker(e) før kurset. Kanskje har idrettslaget allerede et budsjett for ungdomsaktivitet å ta utgangspunkt i? Eller ledig anleggstid tilgjengelig? Tiltaket kan være alt fra å gjennomføre et arrangement for andre i nærmiljøet, å starte opp en ny aktivitet eller å sette i gang en miljøkampanje. Her finnes mange muligheter! 

Kurset avsluttes med oppfølgingssamling en ettermiddag i etterkant. Her jobber vi med veien videre som aktiv i idretten.

Kurs i 2021

 • Vår: Sørmarka konferansehotell. 5-7 mars 2021. 15-19 år. NB: Justert til kombinasjon digitalt og fysisk.
 • Vår: Sørmarka konferansehotell. 21-23 mai 2021. 20-26 år. NB: Justert til kombinasjon digitalt og fysisk.
 • Høst: 12-14 november 2021. 15-19 år. Sørmarka konferansehotell.

Informasjon om påmelding finner du i Kalenderen. Her publiseres informasjon om pris, overnatting og annen praktisk info.

Lokale lederprogrammer

Lederkurs Haugerud IF, mai 2019. Fotograf: Lars Aamodt, HIF.

Oslo idrettskrets samarbeider med en rekke idrettslag om utviklings- og lederprogrammer i deres nærmiljø.

 • Furuset IF: Alnaskolen
 • Grorud IL/VIF: Forbildeprosjektet
 • Haugerud skole/HIF: Unge ledere 9. trinn
 • Haugerud IF: Ung Leder Trosterud/Haugerud
 • Tøyen SK: Tøyenakademiet
 • Vestli IL: Sommerprosjekt
 • Vålerenga Fotball Samfunn: Jobbsjansen
 • Vålerenga Fotball Samfunn: Ung leder 15-25 år

Ønsker ditt idrettslag å se på muligheter for lederkurs lokalt? Ta kontakt med ansvarlig for ungdomsidrett og lederutvikling i Oslo idrettskrets: sigrid@idrettsforbundet.no

OIKs kurslærere holder primært lederkurs for målgruppen 15-25 år, med mulighet for lokal tilpasning. Innholdet i kurskveldene bygger på gruppe- og refleksjonsarbeid med aktiviterer knyttet til lederrollen, kommunikasjon og team building. OIK tilbyr også aktivitetslederkurs for ungdom og voksne som er/vil bli instruktører i barneidretten.

Andre aktivitetslederkurs

I forkant av ferier tilbyr vi instruktørkurs for unge ledere som skal arrangere sommer-, høst- eller vinterferieaktiviteter. Dette publiseres i vår kalender i forkant av ferier.

Gjennom året tilbys det også barneidrettskurs etter avtale.