Kontaktinfo

Tone Holm Dagsvold. Tlf 948 46 144 ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no. Les mer...

Oslo idrettskrets tilbyr kurs- og kompetansehevende tiltak knyttet til alt som gjelder på tvers av idrettsgrener, slik som økonomistyring, juridiske oppgaver, klubbutvikling, lederkurs for ungdom, aktivitetslederkurs barneidrett og en rekke temasamlinger.

For å skape best mulig aktivitet, mener vi kompetanse er nøkkelen. Vi anbefaler å sjekke ut kurstilbudet både hos særforbund og idrettskrets.

Vi ønsker at det skal være enkelt og oversiktlig å være tillitsvalgt. Idrettskretsens kurs gir en god grunnmur som tillitsvalgt i et idrettslag. Vi hjelper gjerne med å finne kurs som passer dere, og har også mulighet til å tilby tilpassede kurs til ditt idrettslag.

Minimum antall deltakere er 10 personer.

Har idrettslaget behov for andre temaer enn det som ligger tilgjengelige på våre kurssider, ta kontakt med Tone på mobil 948 46 144 eller på e-post toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no