Sommer 2020 hos Samurai karateklubb
Sommer 2020 hos Samurai karateklubb

Kompetansepakke

Oslo Idrettskrets tilbyr nå kompetansetilskudd for enkelte av våre kurs. Dette gjelder de fire basiskursene som vi mener er særlig relevante for medlemmer med årsmøtevalgte verv i idrettslagene.

Gjennomføring gir rett på tilskudd til idrettslag som hører til Oslo idrettskrets.

Tilskudd

Tilskuddet er kr 400,- per deltaker per kurs. Utbetaling forutsetter godkjent gjennomføring registrert i minidrett.no, og at kurset er tilknyttet det årsmøtevalgte vervet deltakeren har. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på slutten av året. 

Maksimal utbetaling per idrettslag per år: 5000,-

Kontaktperson: Hege Walsig Skau