Kontrollutvalg og valgkomité

Kontrollutvalget og en valgkomiteen spiller viktige roller i idrettslaget.

Vil du vite hvilke oppgaver du vil få i valgkomiteen?

Valgkomiteens rolle og oppgave er utvilsomt en viktig funksjon i en frivillig medlemskapsorganisasjon. Det er valgkomiteen som innstiller på nytt styre i klubben.

Kurset vil gå gjennom:

  • Valgkomiteen rolle og oppgaver
  • Status på styre og leders arbeid
  • Hvilke resultater skal styre måles mot?
  • Momenter for et styremedlem
  • Hva skal lederen vurderes på
  • Tilbakemeldinger til leder/styret
  • Momenter i valgkomiteens virksomhet

Se idrettskretsens kalender for kommende kursdatoer.

Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal gjennomføre både en forvaltnings- og regnskapsrevisjon for å ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift

Idrettslag med omsetning mer enn kr 5 mill. skal fortsatt ha engasjert revisor. Men kontrollutvalget har oppgaver som går utover det engasjert revisor uttaler seg om. 

Det er utarbeidet ulike veiledere og sjekklister samt forslagt til beretning avhengig av idrettslagets omsetning:

Veileder for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor 

Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor 

Beretning for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor 

Veileder for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor

Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor

Beretning for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor 

 

Se idrettskretsens kalender for kommende kursdatoer.

Tone Holm Dagsvold
Tone Holm Dagsvold
Avdelingsleder kompetanse, klubbutvikling og inkludering

Kompetanse, klubbutvikling og inkludering