Sprett.jpg
28
okt
2021

Klubbens styrearbeid i praksis-digitalt - 28. oktober

Sted: Microsoft Teams
Start: 28.10.2021 18:00
Slutt: 28.10.2021 21:30

Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og er anbefalt for alle nøkkelroller i klubben.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er særlig relevant å gjennomføre i forbindelse med idrettslagets årsmøte og valg av nye styremedlemmer.

Kurset inneholder:

  • De viktigste lover og regler i idretten
  • Gjennomføring av årsmøtet
  • Rollefordeling og organisasjonskart
  • Styrets oppgaver, bl.a. ansvaret for barneidrett og politiattester
  • Økonomiske oppgaver for styret

I tillegg inneholder kurset en kort intro til klubbutvikling:

  • Ressursoppgaven: Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • Strategioppgaven: Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.
 
Kurset gjennomføres i Teams.
 
 
Torsdag 28. oktober kl 18-21.30 
 

Påmeldingsfrist 28. oktober

Alle som melder seg på får tilsendt en link til kurset på e-post. 

Fullført deltakelse gir rett på kompetansetilskudd

 

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Tone Holm Dagsvold på e-post: toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no eller mobil: 94 84 61 44