Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer

Idrettslek01.jpg

Idretten har utarbeidet retningslinjer for norsk idrett. Det er retningslinjer mot mobbing, seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

 

Alle retningslinjer finner du her: Retningslinjer

Mobbing

Oslo idrettskrets har, sammen med flere andre organisasjoner, inngått partnerskap med Oslo kommune om felles innsats mot mobbing av barn og unge i Oslo.

Hele avtalen og hvilke organisasjoner som har signert kan du lese her: Partnerskap mot mobbing 2016 - 2019.

  Mobbing er handlinger av barn og/eller voksne som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning” (Ingrid Lund, 2015).

  Mobbing er den subjektive opplevelsen en person har, og det er ikke slik at det nødvendigvis må skje gjentatte ganger for at det skal kalles mobbing.

  Mobbing kan skje mellom et barn og et annet barn/gruppe, eller mellom barn og voksne. Mobbing kan være:

  • Verbal (for eksempel bruke kallenavn)
  • Sosial (for eksempel bli holdt utenfor)
  • Materiell (for eksempel få ødelagt klær og eiendeler)
  • Psykisk (for eksempel bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
  • Fysisk (for eksempel bli slått eller sparket) Verbal, sosial og psykisk mobbing er mer utbredt enn materiell og fysisk mobbing.

  I idretten er det vårt ansvar å ha rutiner og retningslinjer for at dette ikke skal få lov til å skje. Gode råd til hvordan du som ansvarlig leder bør opptre finner du her: Gode råd og tips for å forhindre mobbing.

  I idretten har vi nulltoleranse for enhver seksuell trakassering eller overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i idrettslaget har ansvar for at retningslinjene er kjent.

  Det er utarbeidet retninglinjer mot seksuell trakassering som kan lastes ned: Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

  Utfyllende råd og retningslinjer finner du her: Veileder ved seksuell trakassering eller overgrep.

  For mer informasjon, kontakt Oslo idrettskrets eller NIF sentralt

  • Kontaktinformasjon til Oslo idrettskrets: Astrid Johannessen, astrid.johannessen@idrettsforbundet.no, telefon: 924 21 084
  • Ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no