Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

Modell%20klubbutvikling.jpg
Modellen viser skisse over det vi kan tilby.

OIK ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt!

 

Overordnet mål for organisasjonsarbeidet til OIK er: flere veldrevne idrettslag med kompetente tillitsvalgte.

Derfor tilbyr vi tilpassede kurs og utviklingsprosesser som gjør at idrettslaget styrker organisasjonen i møte med de krav som stilles.

Som tillitsvalgt i idrettslagets styre er dere satt til å forvalte midlene på en forsvarlig måte, og sørge for å iverksette årsmøtes vedtak. Idrettslaget som medlem av Norges Idrettsforbund er forpliktet til å følge NIF's lover. For at idrettslaget best skal kunne ivareta dette og fremstå som en attraktiv fritidsarena tilbyr vi tilpassede kurs, utviklingsprosesser og andre viktige verktøy.

 I dette viktige arbeidet med klubbutvikling benytter vi flere ulike verktøy og modeller som både motiverer og engasjerer de tillitsvalgte.

  Vi ønsker å komme ut til klubben, gjerne i forkant av et styremøte, for å bli kjent og diskutere hva vi kan bidra med for å styrke idrettslagets organisasjon. Idrettslaget får kjennskap til Oslo Idrettskrets, hvem vi er, hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med. Vi har bred erfaring og kjenner de ulike utfordringer idrettslagene har.

  Ønsker dere et klubbesøk ta kontakt med: Kathe Langvik på mobil: 996 32 543 eller epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no.

  Startmøte er et enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar fra to til fire timer og resulterer i konkrete planer for det videre arbeid i idrettslaget. Vi stiller med klubbveileder som leder møte!

  Ønsker dere et startmøte ta kontakt med: Kathe Langvik på mobil: 996 32 543 eller epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no

  Ingen lykkes uten en plan!

  Er idrettslaget enig om et felles verdigrunnlag, en visjon og virksomhetside? 3 viktige V'er som danner fundamentet for klubben, og som er avgjørende for å kunne diskutere mål og tiltak.

  Erfaringene viser at idrettslag som har etablert et godt fundament lykkes i større grad med å nå sine mål. Ved å aktivt bruke dette i omdømmearbeidet vet både medlemmer, tillitsvalgte, trenere, nærmiljø og andre hva idrettslaget står for.

  En utviklingsprosess fører til gode diskusjoner, og skaper engasjement. Sett av 3 - 4 kvelder. Vi stiller med veileder som leder prosessen.

  Møtene er gratis for klubben!

  Ønsker dere å vite mer om hva dette innebærer ta kontakt med: Kathe Langvik på mobil: 996 32 543 eller epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no

  Idrettskretsen tilbyr ulike tverrfaglige kurs innen områder som lover, regler, økonomi, styrearbeid, HMS, møteledelse og konflikthåndtering. Er det andre aktuelle temaer, så kan vi arrangere dette etter forespørsel.

  Oversikt og innhold i kursene finner du her

  Eller ta kontakt med Kathe Langvik på mobil: 996 32 543 eller epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no