Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Det skal være enkelt å være tillitsvalgt i et idrettslag. For å få det til  er det viktig å dokumentere det arbeidet som er gjort, slik at nye tillitsvalgte ikke behøver å starte alt arbeidet på nytt. Veileder til klubbhåndbok er et verktøy idrettslaget kan ta i bruk og tilpasse etter idrettslagets behov.

Veileder for klubbhåndbok inneholder ulike deler. Første kapittel er en generell del. hvor det som er spesifikt for klubben defineres. Eksempel: historien, organisasjonsplan, handlingsplan, verdier, visjon, virksomhetside osv.

Videre finnes det forslag til ulike rutiner og retningslinjer, maler for ulike skjemaer, forslag til funksjonsbeskrivelser, kommunikasjonsstrategi, sjekkliste for årsmøte og mye mer.

Alt dette kan klubben ta i bruk og utarbeide til sitt eget.

Veileder for klubbhåndbok og alle maler og rutiner finner du her.  Klubbhåndbok