Hvordan starte et idrettslag

Hvordan starte et idrettslag

Ønsker du å starte nytt idrettslag? Da bør du lese dette.

Norges Idrettforbund (NIF) er den største frivillige organisasjonen i Norge med mer enn 12000 idrettslag. I Oslo er det ca. 650 idrettslag, og like mange bedriftsidrettslag.

Idrettslag kan være organisert som et fleridrettslag som tilbyr flere forskjellige idretter organisert i ulike grupper, eller som særidrettslag som tilbyr en idrettsaktivitet. Når organisasjonsform skal bestemmes bør det vurderes om det skal være en gruppe i et fleridrettslag (som kan gi "stordriftsfordeler") eller et særidrettslag. Uansett organisasjonsform så er det de samme formaliteter som gjelder ved og etter opptak.

Driften av et idrettslag er regulert gjennom NIF sine lover og regler enten det er 10 eller 1000 medlemmer.

Ta kontakt med Oslo Idrettskrets for nærmere informasjon om opptak.