Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsikring

jibbe_brettboltring.jpg

Det finnes ulike forsikringsordninger for barn og unge (i alderen 6 - 19 år) som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF. Oversikt over kriterier og vilkår finner du her.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund. Kriteriene for lisensordningen kan leses på særforbundet sine hjemmesider. Oversikt over særforbund finner du her.

For barn fra 13 år og eldre som ikke er medlem av idrettslaget, men deltar i organisert aktivitet i idrettslag med økonomisk støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag eller Sommerpatruljen i Oslo idrettskrets, gjelder følgende: disse er forsikret gjennom Oslo idrettskrets når vedkommende deltar i de idrettstiltakene idrettslaget tilbyr, og som er godkjent av Oslo idrettskrets. Ta kontakt med Oslo idrettskrets ved spørsmål.