trener1110x624.jpg

Politiattestordningen

Alle idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. For best mulig å håndtere dette er det viktig med gode rutiner.

Informasjon og gode rutiner kan du finne her.