Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsidrett

Hockey4.jpg

Ungdomsidrett er idrettsaktivitet for ungdom fra det året de fyller 13 år.  Det er viktig å legge til rette slik at ungdom gis utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. Enten det er som utøver, trener, dommer eller tillitsvalgt på styrenivå.

Hvorfor påstår vi at dette er viktig? Forskning sier at ungdom bl.a. ønsker å drive med idrett uten at de må konkurrere, for at det er gøy, for å treffe venner og ha mulighet for mer fleksible treningstider. Det viser seg også at ungdom ønsker å ta ansvar som instruktører og ledere - bare de blir spurt!  

Ungdom vil, men vil dere? Med litt innsikt i hva ungdom vil og noen justeringer så tror vi idrettslaget kan greie å beholde ungdom litt lenger. Og vi kan gjerne bistå dere for å få satt ungdomsidrett på dagsorden.

Vi hjelper dere gjerne, og tilbyr kurs og andre kompetansehevende tiltak både for dere som tillitsvalgte og for engasjert ungdom

 • Lederkurs for ungdom: Helgekurs eller lokalt tilpassede minikurs
 • Temakvelder - av og for ungdom
 • Besøk i ditt idrettslag


Du finner mer informasjon under:

  I Oslo har vi de siste årene hatt et ungdomsnettverk i kretsen med 8 entusiastiske ungdommer fra osloidretten. Høsten 2019 søker vi nye kandidater til ungdomsnettverket. Vil du være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder?

  Ungdomsnettverket får ansvaret for å arrangere temakvelder for osloungdom; det kan være temaer som nettverksbygging, tips til ungdomstreneren, garderobekultur, oppstart av nye idretter eller konflikhåntering - her finnes mange muligheter!

  I tillegg får medlemmene mulighet til å delta på arrangementer og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet, og kan få opplæring til å bli kursholder/veileder.

  Vil du søke? Klikk deg videre nedover på siden.

  Har du lyst til å være med å påvirke idretten i Oslo? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder? Har du lyst på relevant erfaring som kan hjelpe deg ut på jobbmarkedet? Hvis du i tillegg har saker du brenner for i ungdomsidretten - da er dette noe for deg!

  Ungdomsnettverket har tidligere bestått av 8 unge engasjerte personer som nå har “gått ut på dato” og er på vei videre i norsk idrett. Derfor trenger vi påfyll av nye kloke hoder, i alderen 15-26 år. Vi kickstarter med bli-kjent-helg der vi sammen legger en plan for veien videre. 

  Oppgaver for nettverket:

  • Arrangere spennende temakvelder for ungdom
  • Fortelle om ungdomsidrett på klubbesøk
  • Skape møteplasser på tvers av idretter
  • Administrere facebookside og eventuelle andre sosiale medier
  • Oppstart og oppfølging av ungdomsutvalg i klubb
  • Representere ungdomsnettverket på nasjonale møteplasser i norsk idrett: f.eks. idrettsgallaen

  Vi tilbyr: 

  • Utvidet nettverk i idretten
  • Erfaring i å arrangere 
  • Påfyll av kunnskap
  • En unik mulighet til å påvirke
  • Oppfølging fra mentor
  • Relevant erfaring til CV-en din
  • En vei inn til jobbmuligheter hos idrettskretsen (kursholder, aktivitetsguide, e.l.)

  Søknadsfrist: 30. september.
  For å søke - fyll ut her: https://forms.gle/vfy3zrp8mvkfnc2D9

  Lurer du på noe? Ta kontakt på sigrid@idrettsforbundet.no

  Lederkurs for ungdom er et kurs som arrangeres i hele landet. I Oslo arrangeres det hver vår og høst.

  Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av idrettslaget.

  Idretten trenger flere dyktige ledere. Dette kurset gir ungdom innsikt i og forståelse for hvordan norsk idrett er organisert. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. I tillegg blir man kjent med annen idrettsungdom og lærer mer om egne styrker og ressurser. Vinn-vinn for både deltakerne og idrettslaget!

  Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør? Å delta lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget.

  Kurset starter med en helgesamling, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Kommunikasjon
  • Retorikk og presentasjonsteknikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)


  Hva skjer etterpå?
   
  Siste del av kurset er å utarbeide en plan for praksisoppgave i eget idrettslag, enten enkeltvis eller med andre kursdeltakere fra samme idrettslag. For best mulig utbytte er det viktig at en kontaktperson i idrettslaget har snakket om dette med sin(e) deltaker(e) før kurset. Kanskje har idrettslaget allerede et budsjett for ungdomsaktivitet å ta utgangspunkt i? Eller ledig anleggstid tilgjengelig? Tiltaket kan være alt fra å gjennomføre et arrangement for andre i nærmiljøet, å starte opp en ny aktivitet eller å sette i gang en miljøkampanje. Her finnes mange muligheter! 

  Kurset avsluttes med oppfølgingssamling á 4 timer i etterkant. Her jobber vi med veien videre som aktiv i idretten.

  Pris: kr 1500 pr. deltaker (inkl.overnatting og måltider).

  Lurer du på dato for neste kurs kan du se i Kalenderen.
  Ta kontakt med sigrid@idrettsforbundet.no ved spørsmål.

  Kretsen ungdomsnettverk er ansvarlige for å arrangere ungdomskvelder gjennom året. Temakveldene vil bli publisert i kretsens kalender på nettsiden fortløpende.

  Neste temakveld blir i januar 2020.

  Visste du at det finnes retningslinjer for ungdomsidrett?  Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.  I tillegg ønsker ungdom å få utfordringer som å bli trener, dommer og tillitsvalgt. Men de må bli spurt!

  Retningslinjene er utarbeidet for å gi idrettslag innspill til hvordan ungdomsidrett kan ivareta ungdommens ønsker slik at de ønsker å bli med lenger.

  Retningslinjer for ungdomsidrett (vedtatt av idrettstyret):

  Aktivitet

  Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv få bestemme hvilket nivå og hvilket omfang de ønsker å være aktive.

  Dette betyr:

  • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil
  • De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne
  • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål
  • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner
  • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e)
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap
  • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov
  • Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)

  Idrettslaget
  Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

  Dette betyr:

  • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
  • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
  • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
  • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

  Utdanning
  Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

  Dette betyr:

  • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
  • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
  • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
  • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
  • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
   • Ungdom som gruppe
   • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
   • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
   • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene.

  Norges idrettsforbund har samlet informasjon om forskning, og gode historier fra ungdom som forteller om sine opplevelser både som kursdeltakere og andre oppgaver de har fått.

  Se mer informasjon under "ungdomsidrett"