Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsidrett

Ungdomsnettverket. Sørmarka. Hanna og Caroline.jpg

Vi i Oslo idrettskrets mener idrettsungdom har massevis av ressurser å bidra med i idrettslagene!  Enten det er som utøver, trener, dommer eller tillitsvalgt på styrenivå.

 

Ungdom ønsker gjerne å ta ansvar som instruktører og ledere - bare de blir spurtVed å inkludere ungdommen i prosjekter og gi ansvar, tror vi idrettslaget kan greie å beholde ungdom litt lenger. I tillegg bidrar det til nytenkning og kreativitet i idrettslaget. Derfor har vi troen på at det beste for alle parter er når idretten er av ungdom, for ungdom.

Oslo idrettskrets tilbyr kurs og møteplasser både for engasjert ungdom og for voksne tillitsvalgte som ønsker å satse på ungdomsidretten.

  I Oslo har vi de siste årene hatt et ungdomsnettverk i kretsen med entusiastiske ungdommer fra Osloidretten. Høsten 2019 søkte vi nye kandidater til ungdomsnettverket, som nå består av:
  • Caroline Saastad
  • Hanna Salo
  • Hadi Mohamed
  • Erlend Røste
  • Mia Michelle Malmer
  • Ingrid Sel Skråmestø
   
  Ungdomsnettverket kommer gjerne på besøk til din klubb! 
  Send en e-post til ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no så tar vi kontakt!
   
  Arrangementer: Ungdomsnettverket arrangerer temakvelder for osloungdom. Det kan være temaer knyttet til det å være ung i trener- eller lederrollen, psykisk helse, prestasjonspress, nettverksbygging, paraidrett, tips til ungdomstreneren, garderobekultur, oppstart av nye idretter og mye mer! 

  I tillegg får medlemmene mulighet til å delta på andre arrangementer og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet, og kan få opplæring til å bli kursholder/veileder.

  Vil du være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som idrettsleder?

  Høsten 2020 tar vi opp nye medlemmer i nettverket. Les mer her Søknadsfrist 30. september 2020.
  Ta kontakt med sigrid@idrettsforbundet.no om du har spørsmål.

  Et ungdomsutvalg er en gruppe i idrettslaget som taler ungdommens sak og setter i gang aktiviteter, av og for ungdom. Idrettskretsens ungdomsnettverk stiller gjerne på klubbesøk og hjelper til med oppstart. Ungdomsutvalg kan være lokalt i idrettslaget, eller som et samarbeid mellom flere. Gjennom oppstartsprosesser med OIK vil idrettslaget kunne få utbetalt starttilskudd (fra 5000,-) og utviklingsmidler (beløp etter avtale).

  Les mer i infoskriv her.

  Ta kontakt med rådgiver ungdomsidrett Sigrid Nestgaard Rød på sigrid@idrettsforbundet.no eller telefon 481 86 620.

   

  Idrettskretsens ungdomsnettverk er ansvarlige for å arrangere ungdomskvelder gjennom året. Temakveldene vil bli publisert i kretsens kalender på nettsiden fortløpende.

  I februar 2020 gjennomførte ungdomsnettverket sin første temakveld. Det ble en suksess, med deltakere fra 17 ulike idrettslag i Oslo og Akershus. Temaet var "Ung i trenerrollen", der Marco Elsafadi innledet om lagkultur, før en rekke temaer ble diskutert i grupper.

  Neste temakveld er planlagt til januar 2021.

  Ullevål feb20

  Ungdomsnettverket, februar 2020. Fotograf: Sajandan Rutthira

  Lederkurs for ungdom er et kurs som arrangeres i hele landet. I Oslo arrangeres det hver vår og høst.

  Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av et idrettslag.

  I dette kurset blir man kjent med annen idrettsungdom og lærer mer om egne styrker og ressurser. Kurset gir ungdom innsikt i og forståelse for hvordan norsk idrett er organisert. Vi lager planer for egne idrettslag, og jobber med kommunikasjonsleker og presentasjonsteknikk. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gjøre det enklere å delta aktivt der beslutninger tas og til å ta initiativ i eget nærmiljø. Vinn-vinn for både deltakerne og idrettslaget!

  Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør? Å delta lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget.

  Kurset starter med en helgesamling, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Kommunikasjon
  • Retorikk og presentasjonsteknikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)


  Hva skjer etterpå?
   
  Siste del av kurset er å utarbeide en plan for praksisoppgave i eget idrettslag, enten enkeltvis eller med andre kursdeltakere fra samme idrettslag. For best mulig utbytte er det viktig at en kontaktperson i idrettslaget har snakket om dette med sin(e) deltaker(e) før kurset. Kanskje har idrettslaget allerede et budsjett for ungdomsaktivitet å ta utgangspunkt i? Eller ledig anleggstid tilgjengelig? Tiltaket kan være alt fra å gjennomføre et arrangement for andre i nærmiljøet, å starte opp en ny aktivitet eller å sette i gang en miljøkampanje. Her finnes mange muligheter! 

  Kurset avsluttes med oppfølgingssamling en ettermiddag i etterkant. Her jobber vi med veien videre som aktiv i idretten.

  Kurs i 2020:

  • Vår: Sørmarka konferansehotell. 21.-23. februar 2020.
  • Høst: Avlyst. Ny kursdato i januar/februar 2021.

  Når påmelding er klart vil du finne oppdatert informasjon i Kalenderen. Her publiseres informasjon om pris, overnatting og annen praktisk info.

  Lederkurs for ungdom, april 2019.

  Oslo idrettskrets samarbeider med en rekke idrettslag om utviklings- og lederprogrammer i deres nærmiljø.

  • Furuset IF: Alnaskolen
  • Grorud IL/VIF: Forbildeprosjektet
  • Haugerud skole/HIF: Unge ledere 9. trinn
  • Haugerud IF: Ung Leder Trosterud/Haugerud
  • Tøyen SK: Tøyenakademiet
  • Vestli IL: Sommerprosjekt
  • Vålerenga Fotball Samfunn: Jobbsjansen
  • Vålerenga Fotball Samfunn: Ung leder 15-25 år

  Ønsker ditt idrettslag å se på muligheter for lederkurs lokalt? Ta kontakt med ansvarlig for ungdomsidrett og lederutvikling i Oslo idrettskrets: sigrid@idrettsforbundet.no

  OIKs kurslærere holder primært lederkurs for målgruppen 15-25 år, med mulighet for lokal tilpasning. Innholdet i kurskveldene bygger på gruppe- og refleksjonsarbeid med aktiviterer knyttet til lederrollen, kommunikasjon og team building. OIK tilbyr også aktivitetslederkurs for ungdom og voksne som er/vil bli instruktører i barneidretten.

  Lederkurs Haugerud IF, mai 2019. Fotograf: Lars Aamodt, HIF.

  Sigrid Nestgaard Rød

  Rådgiver klubbutvikling og ungdomsidrett

  E-post: sigrid@idrettsforbundet.no

  Telefon: 48186620

  Visste du at det finnes retningslinjer for ungdomsidrett?  Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.  I tillegg ønsker ungdom å få utfordringer som å bli trener, dommer og tillitsvalgt. Men de må bli spurt!

  Retningslinjene er utarbeidet for å gi idrettslag innspill til hvordan ungdomsidrett kan ivareta ungdommens ønsker slik at de ønsker å bli med lenger.

  Retningslinjer for ungdomsidrett (vedtatt av idrettstyret):

  Aktivitet

  Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv få bestemme hvilket nivå og hvilket omfang de ønsker å være aktive.

  Dette betyr:

  • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil
  • De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne
  • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål
  • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner
  • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e)
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap
  • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov
  • Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)

  Idrettslaget
  Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

  Dette betyr:

  • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
  • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
  • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
  • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

  Utdanning
  Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

  Dette betyr:

  • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
  • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
  • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
  • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
  • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
   • Ungdom som gruppe
   • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
   • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
   • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene.

  Norges idrettsforbund har samlet informasjon om forskning, og gode historier fra ungdom som forteller om sine opplevelser både som kursdeltakere og andre oppgaver de har fått.

  Se mer informasjon under "ungdomsidrett"