Aktiv på dagtid
Et treningstilbud for folk mellom 18-67, som bor i Oslo og mottar en trygdeytelse

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud for folk mellom 18 og 67 år som bor i Oslo og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte).

For mer informasjon om Aktiv på dagtid klikk her.