ArbeidUU.jpg

Ungdomsutvalget tilbyr klubbesøk

Ønsker ditt idrettslag å bli enda bedre på ungdomsidrett? Vi i ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets tilbyr gratis klubbesøk hvor vi setter fokus på hvordan man kan utvikle og ivareta ungdomsidretten i idrettslaget. Ungdom kan, tør og vil, så benytt dere av denne muligheten til å få klubbesøk av oss!

Det er stort frafall i ungdomsidretten, og dette ønsker vi i ungdomsutvalget å gjøre noe med. Ungdataundersøkelsen om ungdom og idrett forteller oss at om lag 60% deltar i organisert idrett i 13-årsalderen, mens det bare er om lag 25 % som er aktive i slutten av tenårene.

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobber for å styrke ungdomsidretten i vårt fylke. En av de konkrete arbeidsoppgavene vi har er klubbesøk med kompetansedeling, erfaringsutveksling og diskusjoner hvor vi setter fokus på ivaretakelsen av ungdom i klubben.

Målet med klubbesøket er å gjøre idrettslaget mer bevisst på tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger som idrettslaget kan iverksette for et enda bedre idrettstilbud for ungdom. Slike tiltak har til hensikt å øke ungdoms deltakelse, trivsel og involvering i idrettslaget, og på den måten begrense frafallet.

Et klubbesøk tar ca. 1,5 time og er kostnadsfritt for idrettslaget. Vi stiller med en/to representanter fra ungdomsutvalget som gjennomfører klubbesøket for hovedstyret i klubben. Det er fint hvis engasjert ungdom og evt. andre ressurspersoner også inviteres med på møtet.

I tillegg til å gjennomføre klubbesøk har vi også laget en kort spørreundersøkelse for styret i idrettslagene. Dette har vi gjort for å kartlegge i hvilken grad ungdom blir involvert og satset på rundt om i idrettslag i Nordland. Vi ønsker å få så svar fra så mange idrettslag som mulig! Du finner undersøkelsen HER

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss!

Les mer om ungdomsutvalget HER og følg oss gjerne i sosiale media:

Facebooklogo Ungdomsutvalget – Nordland idrettskrets

 Ungdomsutvalget.nik