Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Young Leaders in Barents Sports (YLiB)

Barents Games YLiB.jpg

Prosjektet ble gjennomført høsten 2017. Young Leaders in Barents Sports (YLiB) er et lederprogram for unge idrettsledere mellom 17 og 25 år. Programmet foregår som et 8-dagers utvekslingsprogram for ungdom som er bosatt i et av de nordnorske fylkene eller i Norrbottens Län i Sverige.

 

Om ungdomsutvekslingen
I 2017 foregikk programmet i Bodø, mandag til søndag i uke 35, med unge idrettsledere fra Nord-Norge og Norrbottens Län. Uken ble avsluttet med Barents Summer Games 2017 helgen 1.-3. september.

Les mer om Barents Games

Mål, tema og metoder
Lederprogrammet YLiB har som oppdrag å gi unge idrettsledere ny kunnskap og praktisk erfaring slik at de får selvtillit og motivasjon til å jobbe for idretten i sitt hjemland. YLiB skal bygge bro mellom ungdom på tvers av landegrensene, og det skal styrke samspillet mellom den enkelte ungdom og ulike samspillspartnere; unge utøvere, idrettsorganisasjonen som helhet og idrettslaget i lokalmiljøet.

Lederprogrammet gir deltakerne en innføring i temaene SAMSPILL, VERDIER, VENNSKAP, MANGFOLD og KOMMUNIKASJON. Metodene som brukes i utvekslingen er i stor grad uformelle. Det vil si at vi legger stor vekt på dialog og diskusjon, der fokus er utveksling av erfaringer som ung leder, refleksjon over egen rolle og hva unge ledere sammen kan få til som gruppe.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom.

 Les prosjektrapporten her

Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Norrbottens Idrottsförbund i Sverige og Barents Sports Committee Norway.

Prosjektet ble finansiert av samarbeidspartnerne og Nordland fylkeskommune.