Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til idrettsråd

BL6Y0766.jpg

Nordland idrettskrets gir tilskudd til alle idrettsråd i fylket som innfrir NIFs lovkrav til idrettsråd. I tillegg kan alle idrettsråd søke aktivitetsmidler for tiltak i sin kommune.

 

For å motta tilskudd må idrettsrådet gjennomføre årsmøtet innen utløpet av juni måned og fylle ut et enkelt elektronisk rapportskjema.

Styret i Nordland Idrettskrets har vedtatt følgende retningslinjer skal gjelde for tilskudd til idrettsrådene.

Tilskudd til idrettsrådene skal fordeles etter følgende kriterier:
1. Kr. 2500,- tildeles som grunntilskudd.
2. Kr. 1000,- tildeles ekstra dersom man har valgt inn ungdomsrepresentant i styret.

Det er en forutsetning at rapportskjema med vedlegg er idrettskretsen i hende innen fastsatt tid.

Følgende vedlegg må sendes til nordland@idrettsforbundet.no:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Revisjonsberetning

Fyll ut rapportskjema her.

Rapportfrist er 1. september 2019.

I tillegg ønsker styre å gi et reisetilskudd på kr 3000,- per person for inntill 2 personer per idrettsråd som deltar på nasjonal samling for idrettsråd i Ålesund 2019.