TILSKUDD

Her kan du lese om ulike tilskuddsordninger:

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. De gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. De oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av deres team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Se tilskuddsportalen her.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på Kulturdepartementets retningslinjer samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Her finner du informasjon om lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler

Spørsmål rettes til Siri Ask Fredriksen på telefon +47 419 00 996 eller e-post: siriask.fredriksen@idrettsforbundet.no

Her finner du andre støtte- og tilskuddsordninger:

Formål

Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av vedtatt Virksomhetsplan/Årsplan for idretten i Møre og Romsdal.

Hensikt

Tilskuddet skal bidra til utvikling av idrettens aktivitetstilbud, kvalitetssikring av tilbud og bevare mangfoldet i idretten i Møre og Romsdal

Hvem kan motta midlene

Informasjon om ordningen sendes ut på e-post til de særkretser/regioner/forbund som er søknadsberettiget

Spørsmål:

Spørsmål rettes til Geir Moholt på telefon +47 901 97 601 eller e-post: Geir.moholt@idrettsforbundet.no