TILSKUDD

Her kan du lese om ulike tilskuddsordninger:

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. De gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. De oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av deres team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Se tilskuddsportalen her.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på Kulturdepartementets retningslinjer samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Her finner du informasjon om lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler

Spørsmål rettes til:

Geir H. Moholt
Geir H. Moholt
Administrasjonsleder

Her finner du andre støtte- og tilskuddsordninger: