Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nyttige dokumenter

 

Lovnorm for idrettsråd:

Samarbeidsavtale mellom idrettsråd og kommune:

Maler:

Her finner du sjekkliste for årsmøte i idrettsråd - 2020

Bruksansvisninger:

Youtube bruksanvisning:

Relevant:

Snarvei til sentrale dokumenter og sider:

Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd (pdf)
"Når en pluss en blir mer enn to". NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene. Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Tilskuddsordning fra Kultur- og kirkedepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tildeling skjer i regi av idrettsrådene i hver kommune.

Idrettsrådsutvalget
Politisk utvalg med hovedoppgave å rådgi Idrettsstyret i spørsmål som omhandler idrettsrådspolitiske saker.