Styrearbeid i praksis

Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, og hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Du blir kjent med de viktigeste lovene og reglene som idrettslaget må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Uansett om du er ny eller har mange år bak deg kan et styrekurs være med å gjøre hverdagen enklere i idrettslaget.

Kurset er delt inn i tre hovedtema:

Ansvarsoppgaver:
Hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret? Idretten sine lover og regler, styret sitt ansvar og økonomistyring.

Strategioppgaver:
Hvordan sikre at idrettslaget står sterke til å møte framtidige utfordringer?

Ressursoppgaver:
Hvilket ressursbehov har idrettslaget og hvordan ivareta disse? Organisering og samspill med de ressursene som finnes i idrettslaget.

Målgruppe: Hovedstyret, gruppestyrene, administrasjon (daglig leder), sportslig ledere/sportslig utvalg, valgkomitéen, andre tillitsvalgte.

Kurset blir satt opp som åpne kurs (følg med i kalender), eller vi kan komme ut til idrettslaget og gjennomføre internt hos der (ta kontakt). Kurset er gratis.

Varighet: inntil 4 timer. 

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver

E-kurset "Innføring i styrearbeid" finner du under ledelse

Les mer