Klubbhåndbok

Hva gjelder hos oss? Hvordan fikser vi det? Er det OK? Hyppig utskiftning av sentrale roller er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. Svaret? Klubbhåndboka!

Dette er en workshop som skal ta for seg den daglige driften og hva som gjelder internt i deres idrettslag. Dere vil i løpet av kurset ha kommet godt i gang med å utarbeide en klubbhåndbok for deres idrettslag. Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Lengde: 3 timer.

Egen PC må taes med.

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver