Virksomhetsplan

Virksomhetsplan er en omfattende plan som omfatter klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål, virkemidler og handlingsplan.

Utarbeidelsen av virksomhetsplanen må involvere flest mulige medlemmer. Dette vil skape best eierskap til planen.

Prosessen innledes med en GAP-analyse som gir svar på følgene:

  • Hva er klubbens situasjon i dag?
  • Hvordan ønsker de at klubben skal bli?

Styret må være med gjennom hele prosessen og  sørge for å involvere mange i starten av prosessen for å få en best mulig felles forståelse hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.

Virksomhetsplanen bør vedtas på klubbens årsmøte. Da kan klubbens styre gjøre prioriteringer og ta beslutninger ut fra en felles vedtatt plan. Det blir enklere å prioritere fordi klubben vil bruke mindre tid på uenigheter og uavklarte interessemotsetninger.

Det skal kun lages én virksomhetsplan i fleridrettslag. Gruppene må ta utgangspunkt i denne planen når de lager sportsplaner og handlingsplaner for sin spesifikke aktivitet/idrett.

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver