Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Digitalt: Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøte?

COLOURBOX43777471.jpg
Sted: Digitalt - Link blir sendt ut til de påmeldte
Start: 16.02.2021 18:00 Slutt: 16.02.2021 20:00

Usikker på hva som må gjøres i forkant av et årsmøte? Hvordan skal man egentlig gjennomføre det og hva skjer i etterkant? Idrettskretsen inviterer til digitalt kurs!

Tema for kurset vil være: 

Før årsmøtet:

 • Planlegging, unngå fallgruber
 • Innkalling
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet
 • Sakliste og saksdokumenter

Under årsmøtet:

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette disse
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Valg

Etter årsmøtet:

 • Utarbeidelse av protokoll
 • Registrering i KlubbAdmin
 • Registrering i Brønnøysundregistrene

Påmelding her (innen 14.02 klokken 18:00).

Målgruppe:
Dirigenter, styret, daglig leder og andre som har med klubbens årsmøte å gjøre.