Møre og Romsdal.png

Idrettsråd i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har vi 25 kommuner med idrettsråd og én kommune uten idrettsråd. 

I Smøla, som er uten idrettsråd, fungerer det største idrettslaget i kommunnen som kontaktlag og er de som koordinerer akutelle saker for idrettslagene i kommunen.

Idrettsråd