grønn idrett artikkelbilde.png

Grønn idrett

Norges idrettsforbund i samarbeid med Grønn idrett har laget en miljøhåndbok for norsk idrett.

Målet med boka er at klubber, de som drifter ulike idrettsanlegg og arrangører av ulike arrangement og aktiviteter skal kunne ta med seg tips og læring for å trene på og kunne gjennomføre en grønnere og mer bærekraftig drift.

I 2018 var det lansert en miljøkonkurranse hvor idrettslag med de beste miljøtiltakene ble premiert. 190.000 kr ble fordelt på idrettslag fra hele landet og en jury bestående av Norges idrettsforbund, Grønn idrett, Greener Events og Sparebankstiftelsen DNB kåret én fylkesvinner til hovedpremien på 20.000 kroner. I tillegg fikk 17 fylkesvinnere 10.000 kroner hver. Fylkesvinneren i Møre og Romsdal var Molde Golfklubb.

Greener Events, som er en ideell stiftelse for grønnere arrangement, har tatt initiativ til prosjektet. De har samarbeidet tett med Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen DNB har gitt en gave på én million kroner for å få gjennomført arbeidet med håndboken, et miljøkursopplegg, i tillegg til et stipend på snaue 190.000,- til premiering av de beste miljøtiltakene.
- Håndboken skal være et praktisk og nyttig verktøy for alle typer idrettsorganisasjoner som ønsker å ta miljøhensyn.

Miljøhåndbok for norsk idrett ser du ved å trykke her.