Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner.

I juni 2003 vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal å ta en førerrolle for å bygge opp et systemastisk og langsiktig folkehelsearbeid. Folkehelseutvalget ble etablert under ledelse av fylkesordføreren, og kommunene i Møre og Romsdal ble invitert i å ta del i "God Helse partnerskapet".

Pr. 2018 er alle de 36 kommunene i fylket med i partnerskapet, og de aller fleste har tilsatt en folkehelsekoordinator.

Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) er også en del av partnerskapet, og fylkeskommunen øremerker 20% av årlig tilskudd til MRIK til arbeid med lavterskel fysisk aktivitet.

MRIK har ett årsverk knyttet til folkehelsesatsningen og Ellen Cathrine Hammer innehar stillingen.

Seksjon Folkehelse og Fysisk aktivitet i fylkeskommunen, samarbeider fast med flere eksterne aktører og tilsammen utgjør følgende personer God Helse stab og folkehelseforum:

Rigmor Hustad Holen Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet
Petter Ervik Jenset  Rådgiver friluftsliv
Therese Thue Hvattum  Rådgiver folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
Sigri Spjelkavik Rådgiver folkehelse
Marita Halvari Rådgiver folkehelse
Inger Holmeseth  Folkehelsekoordinator i tannhelsetjenesta
Hans Roger Tømmervold Rådgiver 
Ellen Cathrine Hammer Koordinator fysisk aktivitet og folkehelse, MRIK