Kontakt oss

Har dere spørsmål ifm. anlegg kontakt oss

Kontaktperson Møre og Romsdal Fylkeskommune
Hans Roger Tømmervold
Epost: hans.roger.tommervold@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 03 19 / 994 59 400

Kontaktperson - Møre og Romsdal Idrettskrets
Siri Ask Fredriksen
E-post: Siri.Ask@idrettsforbundet.no 
Mobil: 419 00 996 

Kontaktperson NIF
Torstein Busland
Epost:   torstein.busland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 90926979