Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Hedmark idrettskrets

Kjonerud Kompetansesenter.JPG

Hedmark idrettskrets er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite og er fellesorganet for all idrett i Hedmark fylke.

Du treffer oss på:
Idrettens Hus
Kjonerud Kompetansesenter
Løvstadvn. 7
2312 Ottestad
Tlf. 62 54 26 00
hedmark@idrettsforbundet.no
Org.nr: 970 965 939

Hedmark idrettskrets ble stiftet 3. mai 1919 og har ihht vår lovnorm følgende formål:
(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Ved inngangen av 2018 bestod Hedmark idrettskrets av 22 idrettsråd og 352 ordinære idrettslag. Idrettslagene er selvstendige juridiske enheter med i underkant 86.000 medlemskap.

På kretstinget 16. april 2016 ble virksomhetsplan for perioden 2016-2020 vedtatt.
Kretstinget av 21. april 2018 ønsket videreføring av vedtatt virksomhetsplanen frem til 2020.
Vi har definert vår virksomhetside slik:         

"Hedmark idrettskrets (HIK) skal være et koordinerende organisasjonsledd som jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idretter i fylket.   

HIK skal arbeide for å bedre rammevilkårene for idretten gjennom påvirkning og samarbeid med fylkeskommunen, regionale organer og kommuner.    

HIK skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for idrettsklubbene og idrettsrådene primært, men også bistå særkretser og regioner ved behov, slik at de kan oppnå sine mål om et bredt aktivitetstilbud til sine medlemmer.