05
des
2023

Nettseminar Kontrollutvalg - rolle, ansvar og oppgaver

Arrangør: Innlandet idrettskrets
Sted: Digitalt via Microsoft Teams
Start: 05.12.2023 19:00
Slutt: 05.12.2023 21:00
Påmeldingsfrist: 04.12.2023 15:00    Meld deg på

Introduksjon til kontrollutvalgets rolle, ansvar og oppgaver via digitalt seminar.

Komprimert nettseminar som setter fokus på kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Innhold:
- Rolleforståelse
- Oppgaver
- Samhandling med styret

Målgruppe: Medlemmer av idrettslagets Kontrollutvalg (tidligere kontrollkomité eller valgte revisorer). Anbefales også for interesserte styremedlemmer.

Pris: Gratis.

Varighet: 1,5 time undervisning + satt av tid til å behandle spørsmål fra deltakere og diskutere problemstillinger (ca. 30 minutter).

Påmelding: via Min Idrett.
Spørsmål rettes til palerik.heimstad@idrettsforbundet.no. 

Info + lenke til digitalt møterom sendes påmeldte deltakere senest v/påmeldingsfristens utløp. Nettseminaret må ha min. 5 påmeldte deltakere for å bli gjennomført. Nettseminaret vil ikke bli tatt opp.

Ikke fått bekreftelse? Kontroller din påmelding/ta kontakt.