20
nov
2023

Nettseminar KlubbAdmin - medlemshåndtering

Arrangør: Innlandet idrettskrets
Sted: Online via Teams
Start: 20.11.2023 19:00
Slutt: 20.11.2023 21:00
Påmeldingsfrist: 17.11.2023 15:00    Meld deg på

Onlinetilbud som gir innføring i hvordan klubben kan benytte KlubbAdmin som medlemsregister.

Målgruppe: Medlemsansvarlige
Pris:
 Gratis

Kursinnhold:

  • Gjennomgang av KlubbAdmins oppbygging og hensikt.
  • Demonstrasjon av funksjoner, herunder: grunnleggende innstillinger, oppdatering av medlemsregister og kommunikasjon med medlemmer.

Omfang: 1,5 time instruksjon og demo + 30 min der instruktør kan besvare spørsmål og bidra til å løse ev. utfordringer

Påmelding
skjer i Min Idrett.

Påmeldte mottar lenke til digitalt kursrom ved påmeldingsfristens utløp - til den epostadresse som er registrert gjennom påmelding i MinIdrett. Tiltaket må ha min. 5 påmeldte for å bli gjennomført. Det blir ikke tatt opptak av nettseminaret.

Spørsmål rettes til: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no