Bilde: Alta Orienteringslag

Ishavskraftfondet

Ishavskraftfondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i Finnmark. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag i fylket som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Bruk av midlene: Midler fra fondet kan gis til oppstart av nye idretter, innkjøp av felles utstyr, sosiale og inkluderende tiltak for barn og ungdom eller felles bekledning (klubbklær). Det gis ikke midler til reiser og opphold, eller bygging av anlegg.


Midlene gis til lag og foreninger som arbeider med konkrete tiltak for å:
• gi aktivitetstilbud til barn og ungdom
• presentere noe nytt, annerledes og kreativt
• fremme involvering og medvirkning fra de unge selv
• fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
• fremme mental helse og forebygge psykiske lidelser
• inkludere barn og unge fra familier med lavere økonomisk status
• bekjempe diskriminering og rasisme
 


Det skal deles ut 100 000 kroner fordelt på ett eller flere tiltak i Finnmark. 

Les mer om fondet her.

Retningslinjer for Ishavskraftfondet

Søk om midler HER

Søknadsfrist er 1. mars.