Idrettsutvekslingen er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Zimbabwe eller Malawi. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet.