Brukerveiledning for idrettslaget

Gir idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

  1. Gå til https://trener.nif.no.
  2. Logg deg inn med Idrettens ID.
  3. Har du ikke Idrettens ID, må klikke på "Opprett ny bruker" og følge veiledningen.

Når du er logget inn på https://trener.nif.no
Klikk på "Meny" oppe til høyre.
Klikk på lenken "Oversikt trenere".

Når du logger inn på klubbnivå får du en enkel statistisk oversikt over aktive trenere, fordelt på kjønn, alder og status, samt antall fremviste og registrerte politiattester i idrettslaget, knyttet til personer med trenerattest.

Idrettslaget får en oversikt over hvilke trenere som er definert som Aktive og Passive/Ikke aktive, samt en status på deres trenerattest.

Merk: Status på fremvist politiattest er kun synlig dersom innlogget bruker har rollen «Ansvarlig politiattest».

 

Ved å klikke på «Administrer»-knappen øverst til høyre, får tilgang til et profilkort med kontaktopplysninger om treneren.

 

Forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning må behandles, før de blir synlige i oversikten.

Merk: Det er kun personer med rolle på grennivå som har tilgang til å behandle forespørsler om tilknytning. Lær mer om de ulike rollene her

Dersom du ikke har tilgang til grennivå i idrettslaget, må du kontakte medlemsansvarlig eller leder i idrettslaget som kan gi deg tilgang. Klikk her for å se hvordan.

Du kan se ditt tilgangsnivå under navnet ditt. Står det en idrett etter idrettslagets navn, har du rolle i gruppe eller gren.

 

Om du logger inn på grennivå, vil du få tilgang til menypunktet "Forespørsler". Det er her du behandler forespørsler og tilknytninger til idrettslaget.

Sett en av følgende statuser:

  • "Sett som aktiv trener". Treneren blir satt som aktiv trener for denne idrettsgrenen.
  • "Sett som passiv trener". Treneren tilhører idrettslaget, men er ikke aktiv trener for denne idrettsgrenen.
  • "Avvis forespørsel". Treneren skal ikke være trener eller tilhøre idrettslaget. Havner da under «Avviste»-fanen. For å permanent fjerne treneren, må du velge fanen «Avviste» og slette derfra.

Merk: Når en forespørsel er behandlet, vil treneren motta e-postvarsling om resultatet av behandlingen, Aktiv, Passiv eller Avvist.

Personer som har følgende funksjoner, har automatisk tilgang til idrettslagets treneroversikt:  Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig, Org.ansvarlig KL.

I tillegg har følgende særforbundsfunksjoner tilgang i sitt og underliggende org.ledd: Administrativt ansatt SF/SK og Org. administrator SF/SK