Omberammingssøknader

 

Følgende forbeid må gjøres for at en skal kunne ta i bruk omberammingssøknad modulen i TA:

 1. Omberammingsårsaker
 2. Omberammingssøknadsregler
 3. Turneringsoppsett

Når forarbeidet over er gjort for turneringene du administrerer, vil følgende funksjoner kunne søke om omberamming i gjeldende turneringer:

 • Gruppe-funksjoner
  • Kampansvarlig (GR)
  • Leder
  • Daglig leder
 • Lagsfunksjoner
  • Lagleder
  • Kampansvarlig (LA)

Se hvordan det søkes om omberamming.

Når en ny omberammingssøknad sendes inn til adm.org, vil de som har funksjonstypen Turneringsansvarlig for dette org. motta et epostvarsel "Ny omberammingssøknad: Kamp 'Kampnr.' ", med link til søknaden i TA.

Alle søknader vil ligge i listen Omberammingssøknader:

image46dy.png

Når en klikker på aktuell søknad i listen, vil søknaden åpnes, med mulighet å behandle søknaden.

Søknaden er da delt opp i fire deler:

 1. Omberammingssøknad
  1. Dato for søknad
  2. Søker
  3. Søker org
  4. Omberammingsårsak
  5. Arrangør
 2. Nåværende kampdetaljer
  1. Kampens berammingsinfo da søknaden ble sendt, inkl. evt dommeroppdrag.
 3. Omberammingsønske
  1. Hvilke endringer søknaden gjelder
   1. Nytt kamptidspunkt (dato og/eller klokkeslett)?
   2. Ny bane?
   3. Ny arrangør?
   4. Nye dommerere?
  2. Ønsket endringer er ferdigutfylt i grått felt, og kan valideres eller endres.
  3. Hvem søker har vært i kontakt med hos motstander ligger skissert under.
 4. Søknadsbehandling
  1. Søknadskommenter
   • Skrive inn evt. søknadskommentar som vil bli tatt med i epost til søknadssvaret.
  2. Send automatisk epost-varsling til alle involverte, etter at du klikker Avvis eller Godkjenn. (Kopi av e-posten ligges i Varslingsloggen.)
   • Velg denne om TA skal sende varsel om godkjenning eller avslag, til alle involverte (se eget felt under).
  3. Avslå eller Godkjenn
   • Når en avslår eller gjodkjenner, vil et varslingvindu åpnes, med ferdigutfylt opplysninger tilknyttet kampendringene.

 

Før en klikker Avvis eller Godkjenn nederst i omberammingssøknaden, kan en velg at systemet skal sende epost automatisk til alle som er involvert i kampen.

Dette gjøres ved at en haker i avhakningsboksen før teksten "Send automatisk epost-varsling til alle involverte, etter at du klikker Avvis eller Godkjenn. (Kopi av e-posten ligges i Varslingsloggen.)", før en avviser eller godkjenner søknaden:

imagefb8l.png

Så du da, til slutt, klikker på en av de blå knappene Avslå eller Godkjenn, vil TA skifte noen bilder i noen sekunder, før listen over søknader vises.

Mottakere av automatisk sendt epost vil da være:

 • Søker - den som har sendt inn søknaden
 • Hjemmelagets og Bortelagets
  • Gruppe (klubb)
  • Lag-epost (i SA)
  • Lagleder-funksjon
  • Kampansvarlig-funksjon
  • Ass.lagleder-funksjon
  • Trener-funksjon
 • Arrangørs Kampansvarlige gr (evt. tidligere og nye)
 • Dommere (evt. både tidligere og nye)
 • Observatør (evt. både tidligere og nye)
 • Delegat (evt. både tidligere og nye)
 • Tidtaker (evt. både tidligere og nye)
 • Sekretær (evt. både tidligere og nye)
 • De ulike dommer-funksjons Dommerkontakter (pt. kun evt. tidligere)
 • Anleggs epost (evt. tidligere og ny)