KampSøk_Feltene.PNG

Kampsøk

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til valg av dato.
Knapp «Søk» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Søk etter kamper ut i fra de utfylte kriteriene.
Knapp «Nullstill søk» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller søket.
Knapp «Skjul søkefilter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Skjuler søkefilteret og viser bare søkeresultatene.
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over kamper til Excel. Funksjonen eksporterer hele listen uavhengig av om listen er filtrert.
Nedtrekk «Vis rapport» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk på ett av valgene åpnes en ny side med en rapport. Der er det mulighet for eksport av listen til PDF og Excel. Nedtrekkslisten viser to valg:
 • Kretsdagbok (Viser alle kampene innenfor søket sortert etter dato (se bilde «Kretsdagbok»))
 • Lagsdagbok (Viser alle kampene innenfor søket sortert etter lag (se bilde «Lagsdagbok»))

 

Søkefelter

Pass alltid på at en står i riktig Gren og Sesong, for å få riktig søkeresultat:

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Sesong» (idrettsgren) Velg under hvilken idrettsgren det skal velges sesong. Ved endring nullstilles et eventuelt søk.
Nedtrekk «Sesong» Velg under hvilken sesong det skal søkes etter kamper. Ved endring nullstilles et eventuelt søk.

Alle feltene er søkefelter, det vil si at søket kan begrenses ved hjelp av alle feltene.

Beskrivelse Utdyping
Turneringsnavn Turneringens navn.
Administrator Administratoren til turneringens navn eller nummer.
Kampnr Kampnummeret.
Lag Ett av lagenes navn eller nummer.
Checkbox «H» Huk av dersom laget er kampens hjemmelag.
Checkbox «B» Huk av dersom laget er kampens bortelag.
Bane Banens navn eller nummer.
Arrangør Arrangørens navn eller nummer.
Klassekode Kampens klassekode.
Dato fra Kampens startdato. Kampens dato kan angis eksakt ved å sette samme dato i begge feltene «Dato fra» og «Dato til», eller man kan angi fra-til dato.
Dato til Kampens sluttdato. Kampens dato kan angis eksakt ved å sette samme dato i begge feltene «Dato fra» og «Dato til», eller man kan angi fra-til dato.
Nedtrekk «Kamp publisert» Velg om kampen er publisert.
Nedtrekk «Dommeroppdrag publisert» Velg om kampens dommeroppdrag er publisert.
Nedtrekk «Resultatstatus» Velg resultatstatusen på kampen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert
Nedtrekk «Kamp ikke spilt» Om kampen ikke ble spilt, velg grunn. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Utsatt
Checkbox «Finn kun kamper uten» Huk av de punktene kampen ikke skal ha. Det er seks valg:
 • Dato
 • Klokkeslett
 • Bane
 • Resultat
 • Obs.skjema
 • Dommer
Nedtrekk «Oppdragstype» Ved avhuking av «Dommer» under «Finn kun kamper uten» er det også mulig å spesifisere hvilke oppdragstyper man vil finne kamper uten. Hvilke valg som er mulig varierer etter valgt idrettsgren.
Checkbox «Finn kun kamper med» Huk av dersom det kun skal søkes etter kamper med trukne/strøkne lag.
Dommer Dommerens navn eller nummer.
Dommergr. Dommergruppens navn eller nummer.
Konstellasjon Dommerkonstellasjonens navn eller nummer.
Konst.gr. Dommerkonstellasjonsgruppes navn eller nummer.

Funksjoner

Hvis valgt «Tid/Sted» under søkeresultatet vises en liste med fokus på tid og sted. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens tids- og stedsinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Checkbox «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Ved klikk på den øverste pilen ekspanderes de 25 første kampene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Hjemmelagets navn
Kolonne «Bortelag» Bortelagets navn.
Kolonne «Bane» Banen kampen spilles på. Ved klikk vises banens detaljside.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.
Kolonne «Oppdrag» Kampens dommere. Ved klikk vises dommerens detaljside.
Kolonne «KP» Om kampen er publisert.
Kolonne «OP» Om kampens dommeroppdrag er publisert.
Kolonne «Turnering» Under hvilken turnering kampen spilles. Ved klikk vises turneringens detaljside.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
Bane
Arrangør
Oppdrag
KP
OP
Turnering

imagedoic.png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens tids- og stedsinnstilinger. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, slette kampberammingen og sende varsling på e-post og SMS. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

 
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Slett kampberamming» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sletter berammingen til valgt kamp.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsel om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens tids- og stedsinnstillinger.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato til kampen.
Link «Rundens» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk settes kampens dato og starttidspunkt lik rundens.
Knapp «Hent» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp bane til kampen etter navn og banenummer.
Knapp «Hent» (arrangør) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Nullstill» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller feltet «Arrangør».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Når Kampens dato og starttidspunkt.
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man huker av «Reserverer samtidig», vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.
Nedtrekk «Bane» Velg blant de nedhentede banene. Dersom nedtrekkslisten er tom må man hente ned baner ved å trykke på knappen «Hent» og søke opp en bane.
Checkbox «Utenlandsk bane» Huk av dersom kampen spilles på en utenlandsk bane. Hvis avhuket er det være mulig å skrive navnet på banen.
Arrangør Arrangøren for kampen. For å hente ned en arrangør, klikk på knappen «Hent» og søk opp en organisasjon. For å fjerne en arrangør klikk på knappen «Nullstill».
Checkbox «Omberamming» Huk av dersom kampen er omberammet. Når «Omberamming» er huket av er det mulig å oppgi årsak for omberammingen, hvem som utførte den og eventuelle gebyr.
Nedtrekk «Årsak» (omberamming) Velg årsak for en eventuell omberamming. Det er fem valg:
 • Omberammet kamp
 • Søknad hj.lag
 • Søknad b.lag
 • Pakking av bane
 • Annet

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Nedtrekk «Hvem» Velg hvem som utførte omberammingen. Det er tre valg:
 • Administrasjon
 • Hjemmelag
 • Bortelag

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Gebyr Angi gebyr for omberammingen. Feltet er kun aktivt dersom «Omberamming» er avhuket.
Checkbox «Låst beramming» Huk av dersom berammingen skal være låst.
Årsak (låst beramming) Fritekstfelt for årsak til låst beramming. Feltet er kun aktivt når «Låst beramming» er avhuket.

imagedz7w6.png

Funksjoner

Hvis valgt «Dommere» under søkeresultatet vises en liste med fokus på dommere. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens dommerinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Trykk på den øverste pilen for å ekspandere de 25 første kampene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «Bane» Banen kampen spilles på. Ved klikk vises banens detaljside.
Kolonne «Oppdrag» Kampens dommere. Ved klikk vises dommerens detaljside.
Kolonne «KP» Om kampen er publisert.
Kolonne «OP» Om dommeroppdraget til kampen er publisert.
Kolonne «Turnering» Under hvilken turnering kampen spilles. Ved klikk vises turneringens detaljside.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
Bane
Oppdrag
KP
OP
Turnering

imageog42q.png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens dommerinnstilinger. Man kan legge til nye dommere hver for seg eller hente en dommerkonstellasjon. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, legge til utgifter til dommere og sende varsling på e-post og SMS. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

 
Utgifter
 
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Henter dommerkonstellasjonen angitt i feltet «Konst.nr». Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Knapp «Finn dommerkonstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommerkonstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.

Konstellasjoner nedhentet med denne metoden fyller eventuelle tomme oppdrag som allerede finnes. Det blir automatisk opprettet nye oppdrag for resten av dommerne dersom det ikke er nok tomme.

Knapp «Utgifter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å angi og endre utgifter i form av honorar og reiseutgifter på kampens dommere (se bilde «Utgifter»).
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsler om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens dommerinnstillinger.
Knapp «x» under kolonne «Konst.nr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern konstellasjonsnummeret til alle dommerne i konstellasjonen.
Knapp «x» under kolonne «Dommer/navn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer. Fjerner bare navnet til dommeren, ikke dommeroppdraget.
Knapp «Opprett fritakssøknad» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Opprett fritakssøknad for valgt dommer. Dersom fritakssøknad er opprettet, endres knappen til «Annuller fritakssøknad». Knappen vises kun når feltet i kolonne «Dommer/navn» er utfylt.
Knapp «Sett som ledig» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sett valgt dommeroppdrag som ledig. Dersom dommeroppdraget er satt som ledig, endres knappen til «Fjern ledighet». Knappen vises kun når en dommer er blitt fjernet fra et dommeroppdrag.
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Konst.nr Angi et konstellasjonsnummer og klikk på knappen «Hent» for å hente en dommerkonstellasjon til kampen. Konstellasjoner nedhentet via denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Kolonne «Oppdragstype» Dommeroppdragets oppdragstype.
Kolonne «Konst.nr.» Viser konstellasjonsnummeret til alle dommerne i en dommerkonstellasjon hentet ned via knappen «Finn dommerkonstellasjon».
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn. For å hente ned en ny dommer klikk på nedtrekkslisten og søk etter dommerens navn eller nummer.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
 • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
 • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
 • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Utgifter» Utgifter tilknyttet dommeren. For å legge til eller endre utgifter klikk på knappen «Utgifter».
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg:
 • Administrerende org
 • Hjemmelagets særkrets
 • Arrangør
 • Hjemmelag
 • Annet org

image7mz95.png

Funksjoner

Hvis valgt «Resultat» under søkeresultatet vises en liste med fokus på resultat. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens resultatinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Trykk på den øverste pilen for å ekspandere de 25 første kampene.
Knapp «Godkjenn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Godkjenn resultat og antall tilskuere. Knappen er kun synlig når status står som registrert.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «H» / «B» Kampens resultat. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre resultatet uten å ekspandere kampen. En eventuell endring lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Utfall» Kampens utfall. «H» betyr seier for hjemmelaget, «B» betyr seier for bortelaget og «U» betyr uavgjort.
Kolonne «Tilskuere» Kampens tilskuerantall. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre antallet uten å ekspandere kampen. En eventuell redigering lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Status» Status til resultat og tilskuerantall. Hvis status står som registrert eller ikke registrert kan man angi resultat (kolonne «H» og «B») og antall tilskuere (kolonne «Tilskuere». Hvis registrert er det også mulig å godkjenne resultatet og tilskuerantallet ved å trykke på knappen «Godkjenn». Hvis status står som godkjent må man ekspandere kampen for å redigere resultatet og tilskuerantallet.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
H
B
Utfall
Tulskuere
Status
Arrangør

imageleiuo.png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens resultatinnstilinger. Her er det også mulig å gå til «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Til kamphendelser» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens resultatinnstillinger.
Link «+ Nytt delresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt delresultat. Delresultattype må velges før et nytt delresultat kan lages. Delresultater kan fjernes senere.
Klokkeikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en klokke med mulighet til direkte valg av klokkeslett til feltene «Faktisk starttid» og «Faktisk sluttid».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Hjemme» (Registrert) Registrert resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Hjemme» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Borte» (Registrert) Registrert resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Borte» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Hjemme» (Tellende) Tellende resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Kolonne «Borte» (Tellende) Tellende resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Nedtrekk «Velg delresultat» Velg et delresultat fra nedtrekkslisten og klikk på linken «+ Nytt delresultat» for å legge til et nytt delresultat. Delresultattyper varierer etter valgt idrettsgren.
Checkbox «Kamp ikke spilt pga» Dersom kampen ikke ble spilt, velg årsak. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Kamp utsatt
Kolonne «Hjemme» Registrert og tellende resultat til hjemmelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Borte» Registrert og tellende resultat til bortelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Kamputfall» Kamputfallet (H = hjemmelag, B = bortelag, U = uavgjort)
Kolonne «Resultattype» Kampens resultattype. Det er tre valg:
 • Fulltid
 • Overtid
 • Straffekonkurranse
Kolonne «Basis» Basispoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra turneringens tabellsystem og kampens tellende resultat.
Kolonne «Bonus» Bonuspoeng til hjemme- og/eller bortelaget.
Kolonne «Total» Totalpoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra basispoengene og bonuspoengene.
Kolonne «Lagstraff» Velg mellom H (hjemmelaget) og B (bortelaget).
Kolonne «Lagstraffkommentar» Fritekstfelt for kommentar om lagstraff.
Nedtrekk «Resultatstatus» Resultatstatusen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert

Dersom statusen ikke er valgt eller står som registrert eller godkjent og resultatet endres, blir statusen endret til ikke registrert.

Tilskuere Kampens tilskuerantall.
Faktisk starttid Kampens faktiske starttid.
Faktisk sluttid Kampens faktiske sluttid.
Checkbox «Kamprapport godkjent» Huk av dersom kamprapporten er godkjent.

imagehxdxl.png

Funksjoner

Hvis valgt «Tid/Sted/Dommere» under søkeresultatet vises en liste med fokus på tid, sted og dommere. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens tids-, steds- og dommerinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Trykk på den øverste pilen for å ekspandere de 25 første kampene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «Bane» Banen kampen spilles på. Ved klikk vises banens detaljside.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.
Kolonne «Oppdrag» Kampens dommere. Ved klikk vises dommerens detaljside.
Kolonne «KP» Om kampen er publisert.
Kolonne «OP» Om kampens dommeroppdrag er publisert.
Kolonne «Turnering» Under hvilken turnering kampen spilles. Ved klikk vises turneringens detaljside.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
Bane
Arrangør
Oppdrag
KP
OP
Turnering

imageheazq.png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens tids-, steds- og dommerinnstilinger. Man kan legge til nye dommere hver for seg eller hente en dommerkonstellasjon. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, slette kampberammingen, legge til utgifter til dommere og sende varsling på e-post og SMS. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

 
Utgifter
 
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Henter dommerkonstellasjonen angitt i feltet «Konst.nr». Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Knapp «Finn dommerkonstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommerkonstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.

Konstellasjoner nedhentet med denne metoden fyller eventuelle tomme oppdrag som allerede finnes. Det blir automatisk opprettet nye oppdrag for resten av dommerne dersom det ikke er nok tomme.

Knapp «Utgifter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å angi og endre utgifter i form av honorar og reiseutgifter på kampens dommere (se bilde «Utgifter»).
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Slett kampberamming» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sletter berammingen til valgt kamp.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsel om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens tids-, steds- og dommerinnstillinger.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato til kampen.
Link «Rundens» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk settes kampens dato og starttidspunkt lik rundens.
Knapp «Hent» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp bane til kampen etter navn og banenummer.
Knapp «Hent» (arrangør) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Nullstill» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller feltet «Arrangør».
Knapp «x» under «Konst.nr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern konstellasjonsnummeret til alle dommerne i konstellasjonen.
Knapp «x» under «Dommer/navn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer. Fjerner bare navnet til dommeren, ikke dommeroppdraget.
Knapp «Opprett fritakssøknad» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Opprett fritakssøknad for valgt dommer. Dersom fritakssøknad er opprettet, endres knappen til «Annuller fritakssøknad». Knappen vises kun når feltet i kolonne «Dommer/navn» er utfylt.
Knapp «Sett som ledig» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sett valgt dommeroppdrag som ledig. Dersom dommeroppdraget er satt som ledig, endres knappen til «Fjern ledighet». Knappen vises kun når en dommer er blitt fjernet fra et dommeroppdrag.
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Konst.nr Angi et konstellasjonsnummer og klikk på knappen «Hent» for å hente en dommerkonstellasjon til kampen. Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Når Kampens dato og klokkeslett.
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man huker av «Reserverer samtidig», vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.
Nedtrekk «Bane» Velg blant de nedhentede banene. Dersom nedtrekkslisten er tom må man hente ned baner ved å trykke på knappen «Hent» og søke opp en bane.
Checkbox «Utenlandsk bane» Huk av dersom kampen spilles på en utenlandsk bane. Hvis avhuket er det være mulig å skrive navnet på banen.
Arrangør Arrangøren for kampen. For å hente ned en arrangør, klikk på knappen «Hent» og søk opp en organisasjon. For å fjerne en arrangør klikk på knappen «Nullstill».
Checkbox «Omberamming» Huk av dersom kampen er omberammet. Når «Omberamming» er huket av er det mulig å oppgi årsak for omberammingen, hvem som utførte den og eventuelle gebyr.
Nedtrekk «Årsak» (omberamming) Velg årsak for en eventuell omberamming. Det er fem valg:
 • Omberammet kamp
 • Søknad hj.lag
 • Søknad b.lag
 • Pakking av bane
 • Annet

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Nedtrekk «Hvem» Velg hvem som utførte omberammingen. Det er tre valg:
 • Administrasjon
 • Hjemmelag
 • Bortelag

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Gebyr Angi gebyr for omberammingen. Feltet er kun aktivt dersom «Omberamming» er avhuket.
Checkbox «Låst beramming» Huk av dersom berammingen skal være låst.
Årsak (Låst beramming) Fritekstfelt for årsak til låst beramming. Feltet er kun aktivt når «Låst beramming» er avhuket.
Kolonne «Oppdragstype» Dommeroppdragets oppdragstype.
Kolonne «Konst.nr.» Viser konstellasjonsnummeret til alle dommerne i en dommerkonstellasjon hentet ned via knappen «Finn dommerkonstellasjon».
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn. For å hente ned en ny dommer klikk på nedtrekkslisten og søk etter dommerens navn eller nummer.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
 • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
 • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
 • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Utgifter» Utgifter tilknyttet dommeren. For å legge til eller endre utgifter klikk på knappen «Utgifter».
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg:
 • Administrerende org
 • Hjemmelagets særkrets
 • Arrangør
 • Hjemmelag
 • Annet org

image7repu.png

Funksjoner

Hvis valgt «Alle» under søkeresultatet åpnes en liste som viser tid, sted, dommere og resultat. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens tids-, steds-, dommer- og resultatinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Trykk på den øverste pilen for å ekspandere de 25 første kampene.
Knapp «Godkjent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Godkjenn resultat og antall tilskuere. Knappen er kun synlig når status står som registrert.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «H» / «B» Kampens resultat. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre resultatet uten å ekspandere kampen. En eventuell endring lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Utfall» Kampens utfall. «H» betyr seier for hjemmelaget, «B» betyr seier for bortelaget og «U» betyr uavgjort.
Kolonne «Tilskuere» Kampens tilskuerantall. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre antallet uten å ekspandere kampen. En eventuell redigering lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Status» Status til resultat og tilskuerantall. Hvis status står som registrert eller ikke registrert kan man angi resultat (kolonne «H» og «B») og antall tilskuere (kolonne «Tilskuere». Hvis registrert er det også mulig å godkjenne resultatet og tilskuerantallet ved å trykke på knappen «Godkjenn». Hvis status står som godkjent må man ekspandere kampen for å redigere resultatet og tilskuerantallet.
Kolonne «Bane» Banen kampen spilles på. Ved klikk vises banens detaljside.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.
Kolonne «Oppdrag» Kampens dommere. Ved klikk vises dommerens detaljside.
Kolonne «KP» Om kampen er publisert.
Kolonne «OP» Om kampens dommeroppdrag er publisert.
Kolonne «Turnering» Under hvilken turnering kampen spilles. Ved klikk vises turneringens detaljside.

 

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
H
B
Utfall
Tilskuere
Status
Bane
Arrangør
Oppdrag
KP
OP
Turnering

image56e6j.png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens tids-, steds-, dommer- og resultatinnstilinger. Man kan legge til dommere hver for seg eller hente en dommerkonstellasjon. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, slette kampberammingen, legge til utgifter til en dommer, sende varsling på e-post og SMS, og gå til «Hendelser og resultat» under kampens detaljside. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

 
Utgifter
 
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Henter dommerkonstellasjonen angitt i feltet «Konst.nr». Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Knapp «Finn dommerkonstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommerkonstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.

Konstellasjoner nedhentet med denne metoden fyller eventuelle tomme oppdrag som allerede finnes. Det blir automatisk opprettet nye oppdrag for resten av dommerne dersom det ikke er nok tomme.

Knapp «Utgifter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å angi og endre utgifter i form av honorar og reiseutgifter på kampens dommere (se bilde «Utgifter»).
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Slett kampberamming» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sletter berammingen til valgt kamp.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsel om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens innstillinger.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato til kampen.
Link «Rundens» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk settes kampens dato og starttidspunkt lik rundens.
Knapp «Hent» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp bane til kampen etter navn og banenummer.
Knapp «Hent» (arrangør) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Nullstill» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller feltet «Arrangør».
Knapp «x» under «Konst.nr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern konstellasjonsnummeret til alle dommerne i konstellasjonen.
Knapp «x» under «Dommer/navn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer. Fjerner bare navnet til dommeren, ikke dommeroppdraget.
Knapp «Opprett fritakssøknad» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Opprett fritakssøknad for valgt dommer. Dersom fritakssøknad er opprettet, endres knappen til «Annuller fritakssøknad». Knappen vises kun når feltet i kolonne «Dommer/navn» er utfylt.
Knapp «Sett som ledig» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sett valgt dommeroppdrag som ledig. Dersom dommeroppdraget er satt som ledig, endres knappen til «Fjern ledighet». Knappen vises kun når en dommer er blitt fjernet fra et dommeroppdrag.
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag.
Knapp «Til kamphendelser» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens resultatinnstillinger.
Link «+ Nytt delresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt delresultat. Delresultattype må velges før et nytt delresultat kan lages. Delresultater kan fjernes senere.
Klokkeikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en klokke med mulighet til direkte valg av klokkeslett til feltene «Faktisk starttid» og «Faktisk sluttid».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Konst.nr Angi et konstellasjonsnummer og klikk på knappen «Hent» for å hente en dommerkonstellasjon til kampen. Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Når Kampens dato og klokkeslett.
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man huker av «Reserverer samtidig», vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.
Nedtrekk «Bane» Velg blant de nedhentede banene. Dersom nedtrekkslisten er tom må man hente ned baner ved å trykke på knappen «Hent» og søke opp en bane.
Checkbox «Utenlandsk bane» Huk av dersom kampen spilles på en utenlandsk bane. Hvis avhuket er det være mulig å skrive navnet på banen.
Arrangør Arrangøren for kampen. For å hente ned en arrangør, klikk på knappen «Hent» og søk opp en organisasjon. For å fjerne en arrangør klikk på knappen «Nullstill».
Checkbok «Omberamming» Huk av dersom kampen er omberammet. Når «Omberamming» er huket av er det mulig å oppgi årsak for omberammingen, hvem som utførte den og eventuelle gebyr.
Nedtrekk «Årsak» Velg årsak for en eventuell omberamming. Det er fem valg:
 • Omberammet kamp
 • Søknad hj.lag
 • Søknad b.lag
 • Pakking av bane
 • Annet

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Nedtrekk «Hvem» Velg hvem som utførte omberammingen. Det er tre valg:
 • Administrasjon
 • Hjemmelag
 • Bortelag

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Gebyr Angi gebyr for omberammingen. Feltet er kun aktivt dersom «Omberamming» er avhuket.
Checkbox «Låst beramming» Huk av dersom berammingen skal være låst.
Årsak (låst beramming) Fritekstfelt for årsak til låst beramming. Feltet er kun aktivt når «Låst beramming» er avhuket.
Kolonne «Oppdragstype» Dommerens oppdragstype.
Kolonne «Konst.nr.» Viser konstellasjonsnummeret til alle dommerne i en dommerkonstellasjon hentet ned via knappen «Finn dommerkonstellasjon».
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn. For å hente ned en ny dommer, klikk på nedtrekkslisten og søk på dommerens navn eller nummer.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
 • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
 • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
 • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Utgifter» Utgifter tilknyttet dommeren. For å legge til eller endre utgifter klikk på knappen «Utgifter».
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg i nedtrekkslisten:
 • Administrerende org
 • Hjemmelagets særkrets
 • Arrangør
 • Hjemmelag
 • Annet org
Kolonne «Hjemme» (Registrert) Registrert resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Hjemme» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Borte» (Registrert) Registrert resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Borte» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Hjemme» (Tellende) Tellende resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Kolonne «Borte» (Tellende) Tellende resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Nedtrekk «Velg delresultat» Velg et delresultat fra nedtrekkslisten og klikk på linken «+ Nytt delresultat» for å legge til et nytt delresultat. Delresultattyper varierer etter valgt idrettsgren.
Checkbox «Kamp ikke spilt pga» Dersom kampen ikke ble spilt, velg årsak. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Kamp utsatt
Kolonne «Hjemme» Registrert og tellende resultat til hjemmelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Borte» Registrert og tellende resultat til bortelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Kamputfall» Kamputfallet (H = hjemmelag, B = bortelag, U = uavgjort)
Kolonne «Resultattype» Kampens resultattype. Det er tre valg:
 • Fulltid
 • Overtid
 • Straffekonkurranse
Kolonne «Basis» Basispoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra turneringens tabellsystem og kampens tellende resultat.
Kolonne «Bonus» Bonuspoeng til hjemme- og/eller bortelaget.
Kolonne «Total» Totalpoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra basispoengene og bonuspoengene.
Kolonne «Lagstraff» Velg mellom H (hjemmelaget) og B (bortelaget).
Kolonne «Lagstraffkommentar» Fritekstfelt for kommentar om lagstraff.
Nedtrekk «Resultatstatus» Resultatstatusen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert

Dersom statusen ikke er valgt eller står som registrert eller godkjent og resultatet endres, blir statusen endret til ikke registrert.

Tilskuere Kampens tilskuerantall.
Faktisk starttid Kampens faktiske starttid.
Faktisk sluttid Kampens faktiske sluttid.
Checkbox «Kamprapport godkjent» Huk av dersom kamprapporten er godkjent.

Nytt fra april 2021, er at en kan velge Varsling i Kampsøk.

Når en har gjort søket etter aktuelle kamper, klikker en på knappen Varling som ligger til høyre over kamplisten:

imagexs247.png

Da vil en kunne sende varsling til involverte aktører i kampene i søkresultatet.

Følgende vil komme opp som aktuelle mottakere når en klikker + Velg mottakere i kampvarsling:

 • Funksjoner Gruppe (Klubb)
  • Gruppen lag tilhører - epostadresse / mobilnr registrert i SA
  • Lagets epostadresse / mobilnr registrert i SA
  • Kampansvarlig for lagenes grupper.
  • kampenes arrangør - Kampansvarlig og Arrangementsansvarlig
 • Funksjoner (personer) tilknyttet lag
  • Kampansvarlig
  • Lagleder
  • Ass.lagleder
  • Trener
  • Kontaktperson påmelding
  • Støtteapparat i kamptropp
 • Andre aktører
  • Dommere (Ny)
  • Dommer (tidligere)
  • Dommerkontakt for dommernes klubb
  • Anleggssted - registrert epostadresse (eller SMS)
  • Anleggsroller for anleggsenheter tilknyttet kamper
  • Turneringsansvarlig kampenes adm.org

Se også: