Lagreservasjon

LAGRESERVASJON I TA MOT MYGAME-FILMING

 1. Funksjonstyper som kan reservere lag mot filming
  • Turneringsansvarlig - Særforbund og Region/Krets
  • Leder og Daglig leder for Gruppen (klubb)
  • Lagleder for Laget
 2. Hvor legges lagreservasjon inn på lagsiden
  • Velg Klubb i venstre marg
  • Søk opp og velg aktuelt lag
  • Velg fanen LiveArena
 3. Turneringslisten
  • image6hzek.png
  • Sett deg inn i informasjonen i blå firkant over turneringslisten.
  • Listen inneholder aktive turneringer laget er plassert i.
  • Listens kolonner
   • Avhakningsboks - avhaket betyr at en reserverer seg mot filming av lagets kamper i valgt turnering.
   • Turnering - turneringsnavnet på turneringene laget er plassert i.
   • Klasse - turneringens klasse
   • Nivå - evt. nivå for turneringen
   • Arkivverdig turnering - hvilke allmenn interesse status turneringen har. Les mer om Allmenn interesse under.
 1. Velge turnering(er) en ønsker å reservere laget mot
  • Hak av for en eller flere turneringer i avhakningsboksene foran turneringsnavnet, evt. velg alle ved å hake av den øverste avhakningsboksen i overskriftsraden.
  • Bekreft og lagre reservasjonen ved å klikke på den blå knappen Lagre
 2. “Arkivverdig turnering” - Streaming i allmenn interesse
  • imageevfur.png
  • Dersom en turnering har Allmenn interesse = Ja, vil en ikke kunne velge å reservere seg mot filming av kamper i denne turneringen. Turneringens tekst i listen vil da bli grå. Dette da denne turneringen er vurdert av særforbundet til å ha allmenn interesse.
   • Les mer om Allmenn interesse i eget punkt under!

Det gjøres oppmerksom på at der en kamp eller turnering basert på nivå og alder vurderes å ha en allmenn interesse, vil disse kunne overstyre reservasjoner.

Ta kontakt med ditt respektive særforbund for mer informasjon om hva konkret dette innebærer for din idrett og hvilke kamper og turneringer som er satt til å ha allmenn interesse.

Pt har følgende Særforbund avtale med MyGame og kamper kan bli vist hos de, ta kontakt med aktuelt særforbund for mer informasjon eller les mer på deres websider om hvilke turneringer som er satt til å ha Allmenn interesse: