Søknad om fritak

Når dommer har søkt om fritak fra et dommeroppdrag legges søknaden i listen Søknad om fritak, og må behandles av dommerkontakt i adm.org.

Listen Søknad om fritak finner en under venstremeny-valget Dommere.

For å behandle en søknad, klikk på "Godkjenn/Avvis" helt tilvenstre for søknaden i listen.

 

I turneringsoppsett kan en slå på/av om dommere og/eller dommerkontakt klubb kan søke om fritak fra tildelte dommeroppdrag.

Dette gjøres under emnet Dommere, ved å hake av for 

 • Dommere kan søke om fritak
 • Dommerkontakt kan søke om fritak

imageh86e.png

Når dommer (eller Dommerkontakt i klubb) har sendt inn søknad om fritak fra dommeroppdrag, vil administrativt org for kampen (Særforbund, krets eller Region) motta et epostvarsel.

Dette varslet ser slik ut:

 • Emne:
  • Søknad om fritak fra dommeroppdrag 'kampdato'
 • Innholdstekst:
  • Dommer 'navn', med dommernr 'dommernr' har søkt om fritak fra sitt oppdrag 'dato' på kampnr 'kampnr' i turneringen 'turneringsnavn'.
   Gå hit for å behandle søknaden => link til søknadslisten i TA.

Eposten er da sendt fra donotreply@idrettsforbundet.no.

 • Klikk Godkjenn/Avslå
 • Skriv inn kommentar til gokjenning/avlsag
 • Ved Godkjenning
  • klikk Godkjenn
  • Kampdetaljer for aktuell kamp åpnes med oppdraget dommer(e) er fjernet fra market gønne.
  • Legg inn evt. nye dommere
  • Lagre endringer.
  • Klikk Varsling for å å sende evt. dommerendringsvarsel til involverte
 • Ved Avslag
  • Klikk på Avslå
  • Varslingssiden vil åpne seg
  • Velg aktuelle involverte
  • Fyll ut varslingstekst
  • Send varsling.