Ikke lenger tilgang

Har du ikke lenger tilgang til e-postadressen eller telefonnummeret som er registrert på din bruker?

Da må du kontakte oss, slik at vi kan slette din bruker.

Etterpå må du opprette en ny bruker, men du mister ingen opplysninger.

 

Kontakt NIF Digital Support