Hva trenger jeg for å opprette en bruker?

For å opprette bruker med Idrettens ID trenger du ditt fødsels- eller d-nummer, en e-postadresse og et mobiltelefonnummer.

Før du begynner, spør HVEM er det som skal ha bruker med Idrettens ID?

 

Barnet MÅ ha en egen bruker med Idrettens ID hvis:

 • barnet skal gjennomføre et e-kurs.

 

Foreldre/foresatte må ha en bruker hvis du:

 • er medlem i et idrettslag
 • skal betale medlemskontingent for deg selv eller dine barn
 • skal betale treningsavgift for deg selv eller dine barn
 • skal delta på et kurs eller arrangement 
 • skal ta et e-kurs.
 • har et styreverv i et idrettslag.
 • er ansatt i et særforbund eller idrettskrets.
 • er ansatt i et idrettslag.
 • sitter i et idrettsråd.
 • er trener.
 • er dommer.
 • skal betale en lisens.
 • skal melde en overgang.

 

 

Før du starter, trenger du:

 • Fødselsnummer (eller D-nummer) til den som skal ha bruker.
 • En e-postadresse.
 • Et mobiltelefonnummer.