Brukeren kunne ikke opprettes

Feilmelding: Brukeren kunne ikke opprettes, sjekk at all informasjon er korrekt

Det betyr at enten navnet eller fødsels- /D-nummer er feil i forhold til hva som er registrert i Folkeregisteret.

  • Har du husket alle for- og mellomnavn?
  • Husk at mellomnavn skal registreres i feltet for fornavn.

Navnet må være nøyaktig som registrert hos Folkeregisteret. For å kontrollere hvilke opplysninger som er registrert i Folkeregisteret, gå til Skatteetatens nettside.login-kunne-ikke.png